Через цьогорiчну грунтову посуху будуть серйознi втрати врожаю

Сiяли, садили, а збирати нiчого. Науковцi кажуть, що цього року на територiї України неймовiрна грунтова посуха, якої не було вже десять рокiв. Що це за явище i як воно проявляється?

Пов’язане зображення— Грунтова посуха — це зниження вологостi у верхнiх шарах грунту, — розповiдає газеті “Експрес” Тетяна Адаменко, начальник вiддiлу агрометеорологiї Українського Гiдрометцентру. — Грунтовiй посусi завжди передує повiтряна. Тобто спершу ми спостерiгаємо дефiцит опадiв, потiм, уже як наслiдок, пiдсихає сам грунт. (Це явище починають фiксувати, якщо вологiсть у верхньому шарi на глибину до 20 см знижується до 10 — 15 мiлiметрiв i менше, а в шарi грунту до 100 сантиметрiв — до 50 — 60 мiлiметрiв i менше. — Авт).

— Грунтова посуха настає, коли тривалий час немає опадiв — два тижнi й бiльше, що поєднується з високою температурою повiтря, коли стовпчики термометра перевищують 30 градусiв, — розповiдає Марiя Швайгер, завсектору агрометеорологiчних прогнозiв, регiонального центру з гiдрометорологiї. — До цього додається низька вологiсть повiтря, менш нiж 30%. У комплексi цi явища спричиняють значне випаровування вологи з грунту, доводячи його майже до сухого стану.

— Чи в усiх областях спостерiгають це явище?

Т. Адаменко: —  Якщо взяти пiвденнi областi, то для них це стандартна ситуацiя, там грунтовi посухи стаються щороку. Але цьогорiч нестандартна ситуацiя в нас виявилася майже на всiй територiї країни, крiм частково захiдних областей. Таким чином уже на 20 червня пiд раннiми колосовими близько 50% грунту були охопленi посухою. Посуха буває рiзної iнтенсивностi: якщо це слабка посуха, то вона мiнiмально впливає на врожай, середня — бiльше, а якщо сильна — критично. Цього року в нас критичний вплив на врожай у Київськiй, Черкаськiй i Полтавськiй областях, там опадiв випало найменше.

До грунтової посухи вразливi всi рослини. Звiсно, є посухостiйкi, такi як просо чи сорго. Але це не основнi рослини наших полiв, з iншими ситуацiя складнiша. Якщо взяти пшеницю, то формується дрiбне зерно, якщо це соняшник, хоч це й посухостiйка культура, але коли вологи в грунтi буде мало, то кошик формується дрiбний або невиповнений.

— Як цьогорiчна посуха вплинула на врожай?

Т. Адаменко: — Те, що ми матимемо врожай пшеницi менший, нiж минулого року, безперечно. Тому що посухою були охопленi областi, якi мають значнi площi посiву цiєї культури. За нашими критерiями, цього року передбачаємо зменшення врожаїв на 10 — 15%, а в центральних областях — до 30%. Це критичний показник.

Юлiя СКОРИК

COMMENTS