НБУ випустив медалі до 100-річчя дипломатії та генерального суду УНР

Національний банк України випустив пам’ятні медалі “100 років дипломатичної служби України” і “100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки”, передає сайт НБУ.

Медаль присвячена 100-річчю створення Центральною Радою у грудні 1917 року найвищої судової установи в Україні – Генерального Суду УНР, правонаступником якого є Верховний Суд України. Генеральний Суд складався з трьох департаментів: цивільного, карного й адміністративного та виконував усі функції в судових справах, справах нагляду над судовими установами й особами судового відомства.

На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким у обрамленні орнаменту – терези – найдавніша емблема міри та справедливості, символ правосуддя; по обидва боки від композиції зазначено роки – 1917 та 2017; у центрі на дзеркальному тлі – Кловський палац (ХVIII ст.), у якому знаходиться Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції України, та написи: УКРАЇНА (над будівлею), ВЕРХОВНИЙ СУД (унизу); угорі праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі медалі зображено пам`ятку архітектури середини ХІХ ст. – Присутствені місця (загальна назва державних адміністративних органів для центрального, губернського або повітового управління), де розміщувався Генеральний Суд. Ліворуч від зображення вищезазначеної будівлі, в картуші з рослинного орнаменту – тризуб; під будівлею – напис 100/ РОКІВ. По колу розміщено написи: УТВОРЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СУДУ (угорі), УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (унизу).

Медаль присвячена 100-річчю подій Української революції 1917 – 1921 рр. та створенню першого зовнішньополітичного відомства України – Генерального секретарства міжнародних справ. Генеральне секретарство міжнародних справ було сформоване в грудні 1917 року у складі Генерального секретаріату Української Народної Республіки. Його обов`язками було визначено: здійснення міжнародних зносин держави та охорона інтересів українських громадян поза межами УНР.

На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого рік – 2017; у центрі на дзеркальному тлі – будівля, в якій нині розміщується Міністерство закордонних справ України – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує проведення зовнішньої політики держави, і написи: 100/РОКІВ/YEARS (під будівлею), МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (півколом угорі), MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE (півколом унизу); праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі медалі праворуч зображено будівлю по вул. Терещенківській, в якій 100 років тому розміщувалось Генеральне секретарство міжнародних справ, ліворуч над будівлею в картуші з рослинного орнаменту – тризуб; під будівлею – напис 100/РОКІВ/YEARS. По колу розміщено написи: УКРАЇНСЬКІЙ ДИПЛОМАТИЧНІЙ СЛУЖБІ (угорі), UKRAINIAN DIPLOMATIC SERVICE (унизу).

 

COMMENTS