Новини архівного відділу

На 1 жовтня 2017 року в архівному відділі Новокаховської міської ради зареєстровано 1283 запити соціально-правового характеру, які стосуються розміру заробітної плати для нарахування і перерахування пенсій за віком та пільгових, підтвердження стажу роботи та тематичного, що стосуються виділення земельних ділянок, затвердження актів про прийом в експлуатацію об’єктів будівництва, дозвіл на будівництво та ін.   

Про це інформує начальник архівного відділу Лідія Сироїжко.

26 вересня  відбулося засідання експертної комісії, на якому розглянуто та схвалено проекти документів, надані установами та підприємствами міста, а саме: номенклатури справ – 257 поз., описи справ постійного зберігання – 44 од. зб.; описи з кадрових питань (особового складу) – 76 од. зб.; акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду – 584 од.зб./90 поз., 7 положень про експертну комісію та 7 положень про архівний підрозділ.

На засідання експертної комісії архівного відділу була запрошена відповідальна за архів відділу культури і туризму Новокаховської міської ради Валерія Тамара, яка поінформувала експертів про стан архівної справи в установі. Членами ЕК інформація прийнята до відома та надані рекомендації щодо вимог до упорядкування архівних документів, складення описів та інше.

 

COMMENTS