Профорієнтація – шлях до успішної соціалізації молоді

Усім відомо, що відновлення нашого суспільства відбувається безупинно. А наше суспільство – це суспільство ринкових відносин. Проблема соціалізації особистості є надзвичайно актуальною, адже в конкретній ситуації переможе працівник, який зможе  швидко перелаштувати своє мислення, опанувати знаннями в суміжних сферах і науках. Тому професійне самовизначення молоді в сучасних умовах є не лише вибором професії, а й перманентним процесом самопізнання. Процес профорієнтації і самовизначення – це частина загального процесу соціалізації молоді.

 15 травня в ЗОШ № 7 (директор Л. Грішагіна) відбулося засідання педагогічної ради  на тему:  «Професійне самовизначення як засіб соціалізації і адаптації  учнів у сучасних умовах». Зустріч відбулася у формі «вернісажу думок», а її зміст був спрямований на створення умов для розвитку професійної компетентності педагогів з питань профорієнтації школярів.

Колектив у ході педради було об’єднано в групи, перед ними постали такі завдання: «Асоціативне коло», «Мозковий штурм», «Сходинки професійного самовизначення». Обговорюючи поставлені проблеми, учителі охарактеризували етапи і зміст професійного самовизначення дітей. Кожна група підійшла до свого завдання творчо і відповідально. У процесі обговорення були запропоновані різноманітні виховні заходи, проекти, які заплановані до реалізації. Дебатуючи , педагоги дійшли висновку, що в професійному самовизначенні випускники з різних обставин не завжди можуть розраховувати на допомогу батьків. Саме тому педагог відіграє одну з основних ролей в професійній орієнтації школярів, він супроводжує учнів упродовж усіх років навчання, піднімаючись разом з ними сходами знань, педагог вивчає, допомагає, дає необхідні рекомендації всім учням, які зіштовхнулися з проблемою професійного самовизначення, проводить профілактичну роботу в рамках професійної орієнтації, організовує середовище, в якому учні успішно соціалізуються; учитель проводить роботу з батьками.

Адміністрація школи

COMMENTS