Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

7 лютого 2018 року у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 під керівництвом вчителів Мішакової Ю.Д., Нагорної А.М., Джеренова О.В. відбулося чергове засідання психолого-педагогічного семінару  «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу, особливості запровадження наскрізних змістовних ліній».

 Захід проведено з метою: підвищення методичної підготовки педагогів із технологій сучасного уроку, мотивація діяльності педагогічного колективу з питань удосконалення уроку, сприяння зростанню педагогічної майстерності вчителів у формуванні  ключових компетентностей Нової української школи, мотивація самовдосконалення вчителя.   На засіданні обговорювалася  інформаційно – цифрова компетентність, інформаційно-комунікаційні технології як інструмент створення інформаційного простору школи.

Одним з перспективних напрямків роботи шкільної освіти є розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору, який повинен забезпечити ефективну взаємодію дійових осіб навчального процесу, розвиток сучасних освітніх технологій та інформаційної культури, як умови реалізації принципів доступності і непереривності освіти, забезпечення якості освіти.

Єдиний інформаційний простір створюється заради того, щоб учень міг отримати самі передові знання, вмів їх застосовувати, раніше соціалізуватися, легше адаптуватися до світу і при цьому встигав відвідувати секції, виставки, читати книги.

Щоб зацікавити кожного учня, організувати їхню діяльність, переконати їх в необхідності отримувати знання, шукати інформації, необхідно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології.

Звідси випливає необхідність масової підготовки вчителів, які б володіли навичками роботи в інформаційному просторі незалежно від предмету викладання. Отже, стає важливою складовою фахової та методичної компетентності учителя, здатність вирішувати професійні завдання із залученням інформаційно-комп’ютерних технологій.

Протягом 5 років школа спрямовувала свою роботу на вивчення та застосування інформаційних технологій, які на сьогодні широко використовується в шкільній освіті: технологія роботи з текстовою інформацією, технологія роботи з графічною інформацією, технологія числових розрахунків, технологія пошуку, зберігання, сортування даних – архівне зберігання великих обсягів інформації (текстової, числової, графічної, аудіо, відео), з можливістю її передачі, створення інформаційних моделей, автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності, автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльності і контролю за результатами засвоєння. Консультантами даного напрямку роботи школи є вчителі Шальнова Н.П., Мішакова Ю.Д., Танасійчук А.В., Нагорна А.М., Джеренов О.В.

Заступник директора з НВР Нелепенко Т.П.

COMMENTS