У яких випадках припиняється виплата пенсій?

Як повідомили у Новокаховському управлінні Пенсійного фонду, виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у випадках:

– якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

– на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

– у разі смерті пенсіонера;

– у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд та в інших випадках, передбачених законом.

Виплата пенсії поновлюється при зверненні пенсіонера особисто до територіального органу Пенсійного фонду, що призначав йому пенсію, із заявою та паспортом (або іншим документом, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік), крім випадків продовження виплати пенсії по інвалідності.

При продовженні виплати пенсії по інвалідності, у разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому, якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок того, що не з’явився на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше, ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми недотриманої пенсії, але не більше як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта – виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

COMMENTS