Вихователі “Соколятка” діляться досвідом

В Новокаховському закладі дошкільної освіти  №3 «Соколятко» (завідувач Вергелес І.)    Базовий компонент дошкільної освіти реалізується за допомогою програми «Дитина».

Діяльність  закладу дошкільної освіти на сучасному стані неможлива без ефективного вирішення пріоритетних завдань розвитку навчання та виховання дітей, без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу,  а також здійснення інноваційної діяльності.

Перед педагогами  садка «Соколятко»  сьогодні стоїть завдання для наймолодших вихованців:  забезпечити умови для успішного процесу адаптації. На цьому етапі важлива індивідуальна робота з дітьми   та розвиток навичок взаємодії один з одним.

Для старших вихованців необхідно організувати таку діяльність, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої розумові зусилля на пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв’язання нового конкретного завдання.

Вихователі спрямовують свої дії на формування у дітей значущої мотивації до пізнання, що і скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає. Для реалізації окреслених завдань педагоги «Соколятка»  широко використовують інноваційні технології,  нетрадиційні методики.

 

                                                                           Н.   Юр’єва, вихователь –методист

COMMENTS