Архівні справи…

Станом на 1 лютого 2018 року в архівному відділі Новокаховської міської ради зареєстровано 144 запити соціально-правового характеру, які стосуються розміру заробітної плати для нарахування і перерахування пенсій за віком та пільгових, підтвердження стажу роботи та тематичного, що стосуються виділення земельних ділянок, затвердження актів про прийом в експлуатацію об’єктів будівництва, дозвіл на будівництво та ін.

Про це повідомляє керівник архівного відділу Лідія Сироїжко.

30 січня 2018 року відбулося засідання експертної комісії, на якому розглянуто та схвалено проекти документів, надані установами та підприємствами міста, а саме:

– описи справ постійного зберігання – 38 справ;

– описи з кадрових питань (особового складу) – 21 справа;

– описи справ тимчасового зберігання – 332 справи;

– акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду 1742 справи/1420 позицій;

– інструкцію з організації обліку документів архівного відділу Новокаховської міської ради;

– положення про архівний підрозділ та експертну комісію 1-ї установи.

Проведено описання та збір документів особового походження Новожилової Ірини Олександрівни – призера чемпіонатів України, учасниці ХХХІ літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. За результатами проведеного описання складено опис справ постійного зберігання, який також схвалено на засіданні експертної комісії.

31 січня 2018 року проведено комплексне перевіряння стану діловодства, організації роботи експертної комісії, збереженості архівних документів Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За результатами перевірки надано консультації щодо покращення організації діловодства та архіву.