В умовах постійного розвитку технологій фахові знання та навички працівників швидко застарівають. Значна кількість осіб віком старше 45 років, отримавши професію після школи, не здобувала нову професію, не підвищувала рівень своєї кваліфікації, тим самим втрачала затребуваність на ринку праці. Епоха ринкових відносин диктує жорстокі умови, найперша з яких професійність.

Так як же саме можна підвищити конкурентоспроможність громадян, які уже мають досить великий життєвий і трудовий досвід? Можна це зробити шляхом набуття додаткової професії чи спеціальності або підвищення кваліфікації. І потрібно це в першу чергу тим людям, у яких професія чи спеціальність не має попиту на ринку праці, чи вони не можуть виконувати роботу згідно своєї освіти чи досвіду роботи. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено право  громадяни віком старше 45 років (які не зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні або є зайнятими особами – працюють на підприємствах), страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (17620 грн.). Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вибір професії чи спеціальності з переліку професій, затвердженого Кабінетом Міністрів України або напряму підвищення кваліфікації та навчального закладу претендент на отримання ваучера здійснює самостійно.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

Перелік навчальних закладів України, які мають право здійснювати освітню діяльність за переліком професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, розміщено на офіційному WEB- сайті Міністерства освіти і науки України.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до Новокаховського міського центру зайнятості  за адресою: вул. М.Букіна 20а, або за телефоном 50695. Спеціалісти нададуть вичерпні відповіді на запитання та допоможуть Вам підвищити свою конкурентоспроможність, щоб ефективно реалізувати себе на ринку праці