Безпечний ліфт. Головам ОСББ та мешканцям “на олівець”

Одним із важливих питань, що впливають на стан безпечної життєдіяльності наших громадян, які проживають у багатоповерхових будинках, є надійність та безпечність під час експлуатації ліфтів у житловому фонді.
В  Новій Каховці 58 будинків обладнано 163 ліфтами, 6 з яких не працюють і потребують заміни (просп. Перемоги, 3 під. І, ІІ, Перемоги, 3а під. І, ІІ, вул. М.Букіна, 62а під. І, ІІІ). 110 ліфтів експлуатуються понад 25 років.
Оскільки в місті вже створено значну кількість ОСББ, в яких експлуатується 111 ліфтів, хочемо звернути увагу голів правлінь на наступну інформацію.
Так, відділ комунального господарства  Новокаховської міськради повідомляє: відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 №190) – робота ліфта не дозволяється, якщо:
– не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;
– закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;
– не виконані приписи посадових осіб органів державного нагляду, в яких відображені також порушення, що вказують на технічну несправність ліфта.
Відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №687 (в редакції від 04.03.2016 р.) – граничний строк експлуатації устаткування – встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких експлуатація устаткування припиняється. Для пасажирських ліфтів цей граничний строк становить 25 років, а відповідно до вимог зазначеного Порядку продовження експлуатації устаткування, в якого закінчився граничний строк експлуатації, можливий тільки за результатами експертного обстеження.
Експертне обстеження (технічне діагностування) – комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування (ліфтів) з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації.
Експертне обстеження устаткування (ліфтів) проводить експертна організація. За його результатами експертна організація готує висновок. У разі отримання негативного висновку експертного обстеження із зазначенням порушень вимог нормативно-правових актів, організаційно-методичних документів, а також виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей, які негативно впливають на безпечну експлуатацію   устаткування (ліфтів) і загрожують безпеці людей, роботодавець припиняє експлуатацію устаткування; експертна організація складає відомість з переліком дефектів, пошкоджень і несправностей та передає її разом з експертним висновком власнику устаткування для проведення ним відповідних відбудовних робіт.
За висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устаткування (ліфтів) в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.
Введення устаткування в експлуатацію після експертного обстеження здійснюється відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.
Відповідно до Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 №88 (із змінами від 09.06.2016 №284, від 21.07.2016 №340, від 15.09.2016 №404) – експертне обстеження та перший капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких становить 25 років фінансується на 100 відсотків з міського бюджету.
Всі подальші заходи після подовженого строку експлуатації ліфтів здійснюються за рахунок співвласників багатоквартирних будинків, незалежно від того чи створено ОСББ, чи будинок перебуває в управлінні.