Безпека як приорітет

Нещодавно у Новій Каховці  відбулося засідання міської комісії з питань безпечної життєдіяльності населення. У ході проведення засідання, з метою розгляду причин та обставин, при яких стався нещасний випадок на виробництві у КП «НК-Екосервіс» та обговорення переліку превентивних та попереджувальних заходів щодо запобігання та недопущення виникнення нещасних випадків у подальшому, був заслуханий представник вказаного підприємства.

Нещасний випадок стався внаслідок основної причини, а саме: організаційної. Було виявлено порушення вимог інструкції з охорони праці. Супутня причина – невиконання посадових обов’язків. За підсумками роботи, комісією вирішено посилити роботу у напрямку недопущення виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Окремим питанням на комісії розглядалася й практика виконання робіт на підставі не лише трудового договору (контракту), а й на інших юридичних підставах, зокрема за цивільно-правовим договором (договором підряду).

Відповідно до ст.837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється  процес трудової діяльності, її організація, а за цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами і не регламентується. Це означає, що працівник не зараховується до штату організації, наказ про його прийняття на роботу не видається, не вноситься запис до трудової книжки, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Отже, в юридичному розумінні, трудові відносини між сторонами при укладанні договору підряду не виникають.

Зрозуміло, що за таких взаємовідносин не може йтися про жодні встановлені законодавством соціальні та інші пільги. Працівники, які виконують роботи за договором підряду, не підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню, а отже, не отримують допомоги в разі тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві, виходу на пенсію та ін., оскільки час роботи за договором підряду не включається до трудового стажу.

Офіційна статистика показує щорічне зменшення виробничого травматизму, але ж кількість випадків отримання травм працівниками, що прийняті на роботу без укладення трудового договору в письмовій формі або оформлені для виконання робіт за договором підряду, має тенденцію до зростання.

На нещасний випадок, що стався з працівником, з яким укладено договір підряду, не розповсюджується дія Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232.

Навіть наявність у потерпілого актів форми Н-5 та Н-1 не завжди є гарантією того, що нещасний випадок буде визнано страховим і потерпілий отримає кошти і послуги, що передбачені Законом, за рахунок страхових внесків тих роботодавців, які не зловживають цивільно-правовими договорами. У даних випадках необхідно пам’ятати, що працівники не є застрахованими у Фонді особами та позбавляються прав на соціальні виплати».

 

Новокаховське УПСЗН,

відділенням ВД ФСНВ у м.Нова Каховка