Бюджет Херсонщини 2017: освітня галузь

За повідомленням прес-служби Херсонської ОДА, управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації на 2017 рік на фінансування обласних закладів та заходів із загального фонду обласного бюджету передбачаються видатки в сумі 413 043,83 тис. грн, в тому числі:

– на оплату праці педагогічних працівників обласних інтернатних закладів – 121 090,2 тис. грн (освітня субвенція), видатки з утримання інтернатних закладів  (додаткова дотація) – 108 627,4 тис. грн;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 20 550,20 тис. грн;

– здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів (оплата праці) – 38 748,6 тис. грн (освітня субвенція), на утримання професійно-технічних училищ – 76 184,2 тис. грн);

– утримання інших закладів освіти  – 47 981,92 тис. грн.

Видатки на харчування в інтернатних закладах заплановано відповідно до натуральних норм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» і складають 25 198,80 тис грн (11% загального обсягу видатків та 71,7% від потреби).

Розрахункова вартість харчування в день одного вихованця інтернатного закладу складає від 51,54 грн до 81,13 грн в залежності від типу закладу та вікової групи дітей.

В професійно-технічних навчальних закладах видатки на харчування передбаченні для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складають 5012,0 тис. грн (5% від загального обсягу видатків). Розрахункова вартість харчування в день на одного учня сироту в учбовий день складає   68,29 грн, в святкові дні та канікулярні збільшується на 10%. Розрахункова вартість харчування в учбовий день на одного учня-сироту, що знаходиться під опікою, складає 27,32 гривні.

У професійно-технічних навчальних закладах за рахунок загального фонду обласного бюджету на розрахунки за спожиті енергоносії передбачено 13113,33 тис. грн на рівні 2016 року без урахування коефіцієнта підвищення тарифів на 2017 рік.

Кошти на стипендіальне забезпечення студентів заплановано виходячи із розміру мінімальної звичайної академічної стипендії для студента вищого навчального закладу І – ІІ рівня акредитації – 622 грн на місяць, для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1989 грн на місяць. Загальна сума запланована у повному обсязі – 3298,4 тис. грн.

Професійно-технічним навчальним закладам заплановано на стипендіальне забезпечення 12478,58 тис. грн. Слід зазначити, що видатки на стипендіальне забезпечення заплановані лише на 71,5 %.

По закладам, які будуть фінансуватися за рахунок додаткової дотації, були передбачені видатки на придбання м’якого інвентарю та обмундирування для вихованців пільгових категорій, а також кошти на придбання миючих  та гігієнічних засобів на вихованців та для потреб закладів, новорічних подарунків і пально-мастильних матеріалів  у сумі 2880,44 тис. грн.

Були заплановані видатки на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 1657,720 тис. грн, (а саме: видатки з охорони, у тому числі позавідомчої охорони,  оплата послуг з технічного обслуговування котелень, транспортних засобів, обладнання, локальної  мережі, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації, оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку приладів, лічильників, вивіз сміття, послуги зв’язку 50 % від потреби);

Також були заплановані видатки на грошове утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 11,4 тис. грн.

Повністю відсутні видатки за програмами:

– щодо запровадження обласних стипендій на суму 464,400 тис.грн;

– видатки на стипендію кращим державним службовцям – 20 тис. грн;

– обласна комплексна Програма з національно-патріотичного виховання “Дитина-громадянин-патріот Батьківщини” на суму 10 346,730 тис. грн.

При цьому залишаються незабезпеченими  видатки:

– на харчування у розмірі 29% від потреби на суму 9951,2 тис. грн;

– на оплату енергоносіїв – 4909,73 тис. грн (17 % від загальної потреби);   – на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 1760,41 тис. грн;

– на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 1322,24 тис. грн, (а саме: оплата послуг із страхування власних приміщень, страхування автотранспорту, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд);

– на відрядження у сумі 115,7 тис. грн;

– на оплату згідно із законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів;

– проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у сумі 614,3 тис. грн;

– видатки на придбання путівок на оздоровлення дітей  пільгових категорій – 4213,5 тис. грн, оплату видатків на державне обов’язкове особисте страхування відповідно до законодавства (пожежна дружина) – 10,9 тис. грн).

У зв’язку з обмеженим лімітом фінансових ресурсів були не враховані капітальні видатки для інтернатних закладів, а саме:

– на придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування – 4686,85 тис. грн;

– на капітальний ремонт та реконструкцію існуючих будівель – 6152,7 тис. грн.

– по закладам, які фінансуються за рахунок власних доходів обласного бюджету, на придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування – 1618,64 тис. грн та видатки по капітальному ремонту – 3815,52 тис. грн.

Для повноцінного функціонування інтернатних закладів, з метою забезпечення соціального захисту вихованців, необхідно кошти у сумі 33 737,47 тис. грн.

Сума нестачі коштів  по іншим закладам освіти, які фінансуються за рахунок власних коштів обласного бюджету, складає 18 506,08 тис. грн.