Чому солдат або сержант-контрактник не зможе дослужитися до пенсії

Ukrainian Military Pagesфото © Дмитро Муравський

В результаті змін у законодавстві, які вже відбулися протягом останніх років, виникла ситуація, яка може призвести до втрати деякими категоріям військовослужбовців можливості набуття права на пенсію, після закінчення дії особливого періоду. Подробиці розповідає   сайт  ukrmilitary.com

На сьогодні, у зв’язку з дією в Україні особливого періоду, граничний вік перебування на військовій службі продовжено до 60 років, але у разі його скасування виникне ситуація коли згідно чинного законодавства значна частина військовослужбовців втратить можливість «дослужитися» до пенсії. А враховуючи швидкість з якою в нашій державі можуть прийматися важливі законопроекти, то вважаємо за необхідне вже зараз звернути увагу на цю ситуацію, особливо враховуючи можливі зміни у пенсійному законодавстві, які її тільки погіршать.

Згідно чинного закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мінімальна вислуга для призначення пенсії збільшується на півроку щорічно та в результаті на 1 жовтня 2020 року повинна становити 25 років.

В той же час стаття 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає граничний вік перебування на військовій службі (в мирний час) для військовослужбовців рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу – до 45 років.

Тобто вже з чинними законами, після закінчення дії особливого періоду, матимемо ситуацію, що право на пенсію зможуть набути лише ті солдати і сержанти, які вступили на військову службу у віці 18-20 років, бо в іншому випадку людині банально не вистачить часу прослужити 25 років до досягнення 45-річного віку.

Але, в жовтні цього року, планується розглянути та внести зміни до законодавства, серед яких розглядається можливість поступового підвищення мінімальної вислуги для призначення пенсії до 30 років. У такому разі військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу взагалі втрачають право на пенсію за умови збереження 45-річного граничного віку перебування на службі (45-30=15).

Виправити ситуацію можна підвищенням визначеного законом граничного віку перебування на службі для солдат і сержантів до 55-60 років, але з іншого боку враховуючи особливості військової служби, вимоги за станом здоров’я (особливо в частинах ССпО, ВДВ, морської піхоти) чи багато чоловіків та жінок зможуть служити на солдатських і сержантських посадах до 55-60 років, щоб отримати право на пенсію?

Тому варто очікувати, що з підвищенням мінімально необхідної вислуги для набуття право на пенсію до 30 років, це право стане прерогативою лише офіцерів, більшість з яких починає службу з 17 років та мають право служити до 50-55 років, залежно від звання, а також для сержантів і солдатів штабних посад і тилових частин (за умови підвищення граничного віку хоча б до 55 років).

У підсумку – саме зараз закладаються передумови, що ті хто вступає на військову службу за контрактом не розглядають її як можливість будувати професійну кар’єру та згодом вийти на пенсію, а лише як тимчасове місце роботи, до кращої пропозиції на ринку праці.