Детінізація зайнятості у сфері торгівлі товарами та послуг

Роботодавці, пам’ятайте! Використання незадекларованої праці – грубе порушення трудового законодавства. Відповідно до статті 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу за наступні порушення:

– фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

– виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;

30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника
– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі; 3 мінімальні заробітні плати
– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

– недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

10 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
– недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведені 3 мінімальні зарплати
недопущення до проведення перевірки з питань:

– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контакту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

– виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

100 мінімальних зарплат
порушення інших вимог трудового законодавства 1 мінімальна зарплата

Нагадуємо: сплата штрафу не звільняє від усунення недоліків.

Відділ економічного розвитку та торгівлі