Децентралізація або Хто шукає добра від добра…

ДецентрализацияПідготовці та оприлюдненню цього матеріалу передували чисельні дзвінки наших читачів. Вони ставили дуже непрості і важливі питання, які стосуються реформи з децентралізації, а саме: метою реформування є об’єднання громад, тому звідки взялися чутки про вихід Таврійська з Новокаховської міської ради. До речі, сьогодні це питання стало топ­темою не тільки в приміському транспорті, а й в соціальній інтернет­мережі. Спробуємо розібратись…

Передісторія

Впродовж всього періоду незалежності України одним з головних питань розвитку державності була і залишається проблема децентралізації влади. Існування двовладдя на обласному та районному рівнях не сприяє якісному виконанню повноважень місцевими органами влади. Згідно з Конституцією, районні та обласні ради визначаються як органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад, проте без власних виконавчих органів. Свої функції відповідні ради вимушені делегувати місцевим державним адміністраціям. Це призводить до виникнення однієї з найскладніших проблем — проблеми розмежування функцій і повноважень між місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Дуалізм місцевих державних адміністрацій, закладений у Конституції, разом з відсутністю виконавчих органів у районних і обласних рад, які також не передбачені Конституцією, фактично привів до регіоналізації України. Саме це і стало поживним ґрунтом для сепаратистських проявів, що отримали значну фінансову, організаційну та й військову підтримку з боку Росії. Децентралізація — це складне комплексне явище, яке включає політичну, адміністративну, економічну складові та пов’язане зі створенням можливості побудови більш ефективної моделі управління на державному, регіональному, місцевому рівнях. Від успіху її проведення залежить і розвиток як держави в цілому, так і найменшої одиниці — сільської громади.

Спроможні громади

Сформований після Революції Гідності Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 1 квітня 2014 року № 333­р схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі — Концепція). Концепцією визначаються напрямки, механізми, строки формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Основним завданням зазначеного процесу є досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Суть децентралізації полягає в розширенні повноважень органів місцевого самоврядування. Зокрема, вони зможуть розпоряджатися необхідним обсягом фінансів для вирішення нагальних проблем, не чекаючи схвалення центру. Відтак, Україна розпочала реформу із періоду «добровільного об‘єднання громад». В країні нині існує 11338 сільських, селищних та міських рад. Звісно, немало з них включають ще й по кілька сіл. Очікується, що в результаті реформи має утворитися близько 1500 спроможних громад. Спроможних — у широкому, комплексному розумінні цього поняття, яке включає ресурсний потенціал та високі рівень і якість життя громадян, надання їм переважної більшості послуг як місцевого самоврядування, так і від державної влади. Для утворення спроможних громад та консолідації їхніх ресурсів для вирішення місцевих проблем впродовж першого періоду реформи були ухваленні відповідні закони. А прийняті у грудні 2014 року зміни до Бюджетного і Податкового кодексів та Закон України «Про державний бюджет на 2015 рік», що був сформований із врахуванням нової фінансової основи місцевих бюджетів, можна розглядати, як перший крок уряду та парламенту у напрямку проведення реформи фінансової децентралізації влади. Система управління на місцях Зараз існує дуже багато міфів про те, як зміниться адміністративно­територіальний устрій країни. Перш за все, треба зазначити, що ніхто не збирається змінювати кількість і межі областей та районів. Основною територіальною одиницею стає громада. Громада має голову та виконком, який виконує усі функції з управління. Села, що ввійшли до об’єднаної громади, обирають старост, які входять до виконкому і виконують ті ж функції, які були в сільраді. За потребою у більш чисельних громадах може бути призначений і секретар. Тож, практично нічого не зміниться, люди й надалі отримуватимуть послуги у своїх населених пунктах. Однак, інші види допомоги, які сьогодні надаються в районі, мешканці будуть отримувати у центральній громаді, що розташована часто значно ближче районного центру. Новокаховська територіальна громада Уважний читач вже давно помітив, що в Концепції мова йде про райони області і підпорядковані їм села.

Новокаховська ж територіальна громада

впродовж десятиліть уже існує як самодостатня спроможна громада у складі сіл Райське, Тополівка, Маслівка, Обривка Райської сільської ради, селища міського типу Дніпряни, сіл Корсунка, Піщане, Нові Лагері Дніпрянської селищної ради, селища Плодове, міста Таврійськ Таврійської міської ради та міста Нова Каховка Новокаховської міської ради. Тобто, за фактом ми маємо три громади та місто обласного значення Нова Каховка, які об’єднанні в одну територіальну громаду. На відміну від районів області виборці усієї нашої громади обирають міського голову (голову громади) та депутатів Новокаховської міської ради, які затверджують склад виконавчого комітету. До складу виконкому входять голови сільської, селищної та Таврійської міської рад, які є представниками інтересів мешканців відповідних територій у виконавчому органі. Згідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» створені і є нині діючими 14 структурних підрозділів виконавчого комітету та 11 відділів і управлінь, підпорядкованих Новокаховській міській раді. Перерахуємо останні: — фінансове управління; — управління праці та соціального захисту населення; — відділ освіти; — відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту; — управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; — управління містобудування та архітектури; — відділ культури і туризму; — міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; — архівний відділ; — інспекція у справах захисту прав споживачів; — відділ реєстрації. Усі структурні підрозділи виконавчого комітету та міської ради забезпечують сталий розвиток кожного села, селища та міст територіальної громади і дбають про соціальну та правову допомогу, культурний, освітній та спортивний розвиток кожного мешканця. Всі члени громади мають рівні права в медичному, соціальному, транспортному забезпеченні, пільгах на лікарняні засоби і транспортні перевезення. Сьогодні разом з Новою Каховкою впорядковуються Таврійськ та села громади. Діти кожного населеного пункту відвідують дошкільні та навчальні заклади відповідних рівнів. Клуби та будинки культури укомплектовані фаховими спеціалістами і нараховують десятки творчих юнацьких та дорослих колективів. Доступ мешканців громади з проблемними питаннями до відповідних керівників місцевих рад та їхніх заступників відбувається на щомісячних прийомах та в щоденному робочому режимі. Щорічно керівники відповідних рад звітують про свою роботу перед громадою. Перелік переваг життя та праці в такій спроможній громаді можна продовжувати дуже довго. Кожний окремий напрямок діяльності структурних підрозділів, керівників відповідних рад, депутатського корпусу періодично висвітлюється на шпальтах нашої газети, інтернет­видання «НК онлайн» та через мережу місцевого радіо. Сьогодні впевнено можна констатувати, що наша громада не має вимираючих та неперспективних сіл, які, на жаль, існують і в області, і в країні.

Чи шукають добра від добра…

Повернемося до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Ще 26.05.2015 р. розпорядженням голови обласної державної адміністрації №322 «Про стан підготовки проекту перспективного плану формування територій громад Херсонської області» визначено населені пукти, які стануть центрами спроможних територіальних громад, і сільські, селищні та міські ради, які ввійдуть до складу об’єднаних громад. Цим розпорядженням передбачалось створити одну спроможну громаду в місті Нова Каховка, а саме об’єднання територіальних громад сіл та міст, які ми перераховували вище, без будь­яких змін, вилучень чи доповнень. Тому велике здивування у мешканців громади викликало рішення Таврійської міської ради від 26 липня поточного року «Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», яким затверджено проект рішення та план заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Таврійськ, селища Плодове Таврійської міської ради, сіл Кам’янка, Цукури, Сергіївка, Червоне Поділля Кам’янської сільської ради Каховського району в Таврійську міську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Таврійськ. Звичайно, справа навіть не у тому, що створення спроможної територіальної громади з центром в місті Таврійськ не передбачено жодним нормативним документом. Дане рішення прийнято з грубим порушенням Конституції України, чинного законодавства та перспективного плану формування територій громад Херсонської області. Територія міста Таврійськ та села Плодове є складовою території всієї Новокаховської міської ради, жителі якої обирали міського голову міста Нова Каховка та депутатів Новокаховської міської ради. Тому відокремлення будь­якої території зі складу Новокаховської міської ради не можливе без відповідного прийняття рішення Новокаховською міською радою та референдуму. Інші села взагалі територіально відносяться до Каховського району, в якому існують свої органи місцевого самоврядування, без погодження з якими приймалось рішення Таврійської міської ради. Приведемо правову норму з цього приводу, яка викладена в п.7, розділу V вищезгаданого Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»: «До прийняття закону про адміністративно­територіальний устрій України територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади лише за умови наявності фінансово­матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього Закону». Сьогодні на території Таврійської міської ради знаходяться дошкільні та шкільні заклади освіти, заклади культури, медичні заклади, а також представники соціальних служб, які обслуговують територіальну громаду міста Таврійськ, але фінансуються з бюджету міста Нова Каховка. Метою цієї публікації не є порівняльний аналіз фінансових вливань Нової Каховки в Таврійськ, чи навпаки. Дякуючи Богу, керівники зазначених міст завжди знаходили порозуміння по цих питаннях. Досить нагадати тільки минулорічні негаразди з аварійним станом школи №7 або залізничною лікарнею. Хіба Новокаховський міський голова та депутати міськради стояли осторонь цих проблем? І таких прикладів безліч. То як же можна рвати все по­живому? Важко собі уявити, скільки сил і часу, в разі появи нової громади, піде на створення тієї управлінської структури, про яку ми згадували вище: виконком, відділи, управління і таке інше. А що ж робити мешканцям, які потребують щоденної уваги з боку влади та відповідних підрозділів? Безумовно, виконавчий комітет та депутатський корпус Новокаховської міської ради не мають права допустити погіршення обслуговування населення та можливості виникнення соціальної напруги на всій території Новокаховської міської ради.

Коментар

Метою цієї статті є запрошення до розмови зацікавлених посадових осіб, депутатів усіх рівнів, пересічних мешканців до проблеми об’єднання чи роз’єднання нашої громади. Питання це, безумовно, першочергової ваги і стосується кожного, кому не байдужа подальша доля Новокаховської територіальної громади. Ось що з цього приводу думає Новокаховський міський голова Володимир Коваленко: «Питання децентралізації дуже важливе, аби до нього ставитися поверхнево і безвідповідально. Такі країни, як Польща, йшли десятки років до цього. На сьогоднішній день для того, аби остаточно перейти в систему децентралізації, необхідно внести зміни до Конституції. Окрім того, треба змінити понад 300 законів, аби децентралізація набрала реального і незворотного виміру. Проводити експерименти на одній із найбільших та успішно працюючих рад області, маю на увазі Новокаховську міську, щонайменше безвідповідально. До речі, питання про збереження територіальної громади в існуючих межах погоджено з керівництвом області. Ми пропонуємо створити об’єднану громаду, якою, по суті, вже давно стали. Нам залишилося лише узаконити це і отримати відповідний юридичний статус. Уся інфраструктура (транспорт, соціальний захист, освіта, культура) на території міської ради успішно працює. Я впевнений, що депутати будь­якої з рад — Райської сільської, Дніпрянської селищної, Таврійської міської — люди професійні, мудрі, відповідальні перед своїми виборцями, і вони ніколи не приймуть невиважених, а тим паче — незаконних рішень. Думаю, що ми помилок не зробимо. Бо ті, хто поспішив у цьому питанні, зараз мають купу проблем. Наше головне завдання, зокрема моє як голови Новокаховської міської ради, не зруйнувати те, що сьогодні позитивно вирізняє всю систему роботи ради, соціальне забезпечення наших мешканців на фоні інших територіальних громад області».

Підсумок

В таких непростих умовах реформування постає необхідність залучення мешканців до процесу широких обговорень та прийняття рішень. Власне, під час дискусій можуть сформуватися шляхи вирішення даних ситуацій та подолання непорозумінь. Процес діалогу в громаді є ефективним механізмом для прийняття рішень місцевою владою. В діалоговому процесі є можливість кожної зі сторін висловити свою думку, почути позицію іншої сторони, зрозуміти інтереси та потреби один одного — це є запорукою порозуміння, попередження конфліктів у громаді, а також залучення її до процесу прийняття рішень на локальному рівні. У Великобританії та інших демократичних правових державах проекти регуляторних змін та проекти державних програм ще за рік до їх введення друкуються і протягом року обговорюються в режимі широких консультацій та дискусій з громадськістю. Саме таким чином, а не в кулуарах Уряду і не в головах чиновників будується баланс та гармонія інтересів. В сучасних умовах жодному, навіть геніальному адміністративному топ­менеджеру, не під силу створити такий суспільний баланс. Це результат чіткого дотримання процедур розробки і прийняття рішень, плід дискусій і консенсусу. В цій ситуації здоровий глузд і відповідальність за людей — головне. Думайте і працюйте, а не породжуйте конфлікти там, де їх немає і не повинно бути.

Євген Кавун