До 1 січня усім неприбутковим організаціям необхідно перереєструватись!

Неприбуткові організації до кінця року зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність до норм Податкового кодексу та подати документи для включення до Реєстру неприбуткових організацій.

Новокаховська ОДПІ нагадує, що з 16.07.2016 р. набрала чинності постанова КМУ №440 від 13.07.2016р. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

Звертаємо увагу, що неприбуткові організації, які до 01.01.2017р. не приведуть свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів до Новокаховської ОДПІ, після 01.01.2017р. будуть виключені контролюючим органом з Реєстру та повинні будуть сплачувати податки та збори на загальних підставах.

По-перше, необхідно привести у відповідність до вимог Податкового кодексу свої установчі документи.

Установчі документи повинні:

  • містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • передбачати, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
  • містити назву закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

По – друге, для включення до Реєстру організація має подати до Новокаховської ОДПІ заяву за формою 1-РН із підписом керівника організації (уповноваженої особи) та печаткою організації (за наявності).

Окрім зазначеної заяви необхідно буде подати копії установчих документів.

Для житлово – будівельних кооперативів – також копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово – будівельним кооперативом.

При цьому, надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів відповідно до Закону №755, не вимагається.

По – третє, варто отримати свій примірник Рішення про включення, повторне включення, відмову у включенні підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій, або виключення неприбуткової організації з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості.

Реєстраційна заява та документи, що додаються до неї, розглядаються 14 календарних днів з дня їх отримання (п.8 Порядку №440).

Телефон для довідок: (05549) 4-32-88 відділ податків і зборів з юридичних осіб Новокаховської ОДПІ.