До уваги багатодітних родин!

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту звертає увагу сімей, які виховують троє і більше дітей та мають статус “Багатодітна сім’я”.      
Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №721 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”.

Метою Постанови є приведення Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1099 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”, у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
– врегулювання питання щодо забезпечення бланками посвідчень батьків багатодітних сімей, у складі яких є діти у віці від 18 до 23 років, які навчаються за кордоном за денною формою навчання.

ЗМІНИщо вносяться до пункту 3 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

1. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
“у разі народження або навчання дитини за межами України – копій свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом;”.
2. Доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту: “У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.”.
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять третім.
3. Абзац двадцять другий викласти в такій редакції: “копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”.
4. Доповнити пункт після абзацу двадцять другого новими абзацами такого змісту: “у разі навчання дитини за межами України – копії довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом. У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус”.
5. Абзац двадцять п’ятий виключити.

Відділ у справах сім’ї, молоді,  фізичної культури та спорту