До уваги роботодавців, керівників профспілкових організацій, уповноважених представників трудових колективів!

pecat150

Колективний договір є основним локальним правовим документом, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини, який узгоджує інтереси працівників і адміністрації. Він є єдиним актом у системі соціального партнерства, виконання зобов’язань якого може бути захищене у судовому порядку. Обов’язкова наявність колективного договору на підприємствах, що є юридичними особами і використовують найману працю регламентується вимогами Кодексу Законів про Працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», вимогами пункту 7 статті 65 Господарського Кодексу України.

Колективний договір укладається між роботодавцем і найманими працівниками, або їх уповноваженими органами після переговорів і узгодження пропозицій двохсторонньою робочою комісією. Проект колективного договору обговорюється і затверджується загальними зборами трудового колективу. Протягом строку дії договору за взаємною згодою сторін можуть вноситись зміни і доповнення. Колективні договори, а також зміни і доповнення в обов’язковому порядку повинні пройти повідомну реєстрацію місцевими органами державної виконавчої влади, як передбачає стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Конституція України закріпила право кожного громадянина на працю та гарантії реалізації цих прав. На сьогодні колективний договір є дієвим інструментом соціального захисту працівників в процесі виробництва та стимулом дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства з питань праці та інших питань соціальної політики.

З початку 2015 року до управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на повідомну реєстрацію було надано 38 колективних договорів.

В зв’язку з вищезазначеним, рекомендуємо всім організаціям, установам, підприємствам різної форми власності, які не уклали колективний  договір,  розпочати колективні  переговори по укладенню колективного договору та після схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу подати його на повідомну реєстрацію. Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться в управлінні праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради за адресою: вул.Леніна, 18 (каб. 8), консультації за телефоном: 9-07-06.

Начальник управління О.М.Стоянчук