До уваги суб’єктів господарювання!

мораторийІ знову про перевірки

Скільки разів було проінформовано суб’єктів господарювання про перевірки контролюючими органами але, як показує час та практика – це все марно. Ну що ж, тоді ще раз.

Як повідомляє, Державна регуляторна служба України, з 2014 року в Україні діє мораторій на проведення перевірок підприємців контролюючими органами. Так, статтею 31 Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” (зі змінами, внесеними Законом України від 31.07.2014 №1622-VІІ) заборонено проведення перевірок контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців. Виключення становлять перевірки, що проводяться ДФС України, за наявності дозволу Кабінету міністрів України або за ініціативи суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Аналогічний мораторій запроваджено й у 2015 році. Але, на відміну від попереднього, у 2015 році, крім Державної фіскальної служби України, право на здійснення перевірок без отримання дозволу Кабінету Міністрів України або заявки суб’єкта господарювання щодо його перевірки надано Державній фінансовій інспекції України.

Зазначене обмеження не поширюється:

 – з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу XX „Перехідні положення” Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

            Що робити, якщо на підприємство прийшла перевірка?

1.Завжди пам’ятати, що органи державного нагляду (контролю) мають право здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

2. Завжди ретельно перевіряти правильність оформлення посвідчення (направлення) на проведення заходу, а саме:

– наявність у посвідченні всіх реквізитів, встановлених частиною 3 статті 7 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

– особливу увагу звертати на розділ посвідчення (направлення), у якому зазначаються підстави для здійснення заходу. У зазначеному розділі, крім визначених законом підстав для проведення заходів державного нагляду (контролю), обов’язково повинні бути зазначені реквізити розпорядчого документу Кабінету Міністрів України, яким було надано дозвіл на проведення відповідного заходу або якщо перевірка проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, посилання на відповідні рішення або вимоги.

3. Пам’ятати, що під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

4.Під час проведення планових заходів суб’єкт господарювання повинен знати, що:

– протягом одного року проведення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання не допускається;

 питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль) визначаються залежно від цілей заходу з урахуванням ступеня ризику від здійснення господарської діяльності. Переліки таких питань затверджуються наказом органу державного нагляду (контролю).

Т. Малій, завідувач сектору торгівлі та споживчих послуг