Додаткові соціальні відпустки на дітей: Хто, коли і як має право ними скористатися

Літо традиційна пора відпусток, канікул, чудова нагода відпочити набратися сил після напруженого трудового року. Державою передбачено надання декількох видів відпусток ст.4 Закону України «Про відпустки» : щорічні відпустки, додаткові відпустки у зв’язку із навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі у змаганнях,  відпустка без збереження заробітної плати, соціальні відпустки.

Одним із видів соціальних відпусток є додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Така відпустка надається жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків (стаття 19 Закону України «Про відпустки»).

Тривалість відпустки складає 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України). В разі наявності декількох підстав для надання такої відпустки загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Зазначена відпустка є соціальною і надається в обов’язковому порядку один раз на календарний рік незалежно від відпрацьованого часу. Навіть якщо працівниця з початку року перебувала у щорічній відпустці або відпустці без збереження заробітної плати вона має право скористатися соціальною відпусткою. В той же час, якщо жінка перебувала у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і не виконувала трудові обов’язки жодного дня, права на додаткову соціальну відпустку вона за відповідні роки не має.

Якщо працівник, який має право на соціальну відпустку з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку. В разі звільнення, незалежно від підстав працівнику буде виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, що передбачено ст. 24 Закону України «Про відпустки».

Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради