Електронні петиції – нова форма спілкування влади з громадськістю

Порошенко24 липня Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін в Закон України “Про звернення громадян” відносно електронного звернення і електронної петиції”.
Відповідний документ був прийнятий Верховною Радою 2 липня за ініціативою голови держави.
За станом на вечір 7 вересня, тобто за 10 діб дії Закону з 29 серпня на офіційному сайті Президента України вже зареєстровано 3780 петицій громадян. Дві з них вже зібрали більше підписів, ніж потрібно для розгляду петицій: це вимога надати право на вільне володіння вогнепальною зброєю та відміну додаткового імпортного мита на автомобілі, що ввозяться в Україну. А зранку 8 вересня до них приєдналася третя – петиція щодо призначення Саакашвили прем’єр-міністром України.
Що ж таке за новація під назвою електронна петиція? Роз’яснимо це мовою Закону.
В Закон «Про звернення громадян» внесено додатково статтю 231 :
“Стаття 231. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду
Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено автора (ініціатора) електронної петиції – прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), адресу електронної пошти.
Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.
Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.
На офіційному веб-сайті відповідного органу або веб-сайті громадського об’єднання зазначаються дата початку збору підписів та інформація про загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію.
Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:
безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.
Електронна петиція, адресована відповідно Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.
Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.
Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України – стосовно електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України – стосовно електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України – стосовно електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради – стосовно електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.
У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.
Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пунктів 4 – 6 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та абзацу п’ятого пункту 1 і пункту 2 розділу І, які набирають чинності через один місяць з дня його опублікування.
2. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів електронна петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається у порядку, визначеному пунктом 2 розділу І цього Закону, за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:
1) до 1 тисячі жителів – не менше ніж 50 підписів;
2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів – не менше ніж 75 підписів;
3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів – не менше ніж 100 підписів;
4) від 100 тисяч до 500 тисяч жителів – не менше ніж 250 підписів;
5) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів – не менше ніж 500 підписів;
6) понад 1 мільйон жителів – не менше ніж 1000 підписів.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«8. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду».
У зв’язку з цим частини восьму – шістнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою – сімнадцятою.»

А що там, у них?

Електронні петиції вже давно є інструментом електронної демократії і працюють в більш ніж 70 странах світу, серед яких США, Швеція, Швейцарія, Великобританія і т.д. Рекомендації щодо їх втілення надавав Україні Комітет міністрів Ради Європи ще у 2009-му році. Але активна робота над законодавчою базою, яка б дозволила нашим громадянам спілкуватися зі своїм урядом онлайн, почалась тільки в березні цього року. До цього українцям доводилося писати на сайт Білого Дому.
Нагадаємо, одразу після початку Майдану українці зареєстрували більше десяти петицій с закликом до США втрутитися в ситуацію в Україні. В 2014-м році на сайті Білого Дому з’явились петиції на захист Надії Савченко, визнанні Росії “спонсором тероризму” (на них була офіційна відповідь Вашингтона), в 2015-м – про військову допомогу Обами Україні (петиція не набрала потрібної кількості голосів).
Ось такі новації у питаннях онлайн зв’язку з громадянами, треба сказати відверто, революційного змісту, чекають на місцеву владу всіх рівнів самим найближчим часом. Чи готова до цього влада? Чи готові в такому форматі спілкуватися з виборцями майбутні кандидати в мери та депутати всіх рівнів? Поживемо – побачимо…

Віктор Васильєв