Громадська Рада при Міністрестві оборони України: Ні змінам пенсійного Закону від Кабміну!

Спеціальна заява Громадської ради при Міністерстві оборони України

                         Міністру оборони України генералу армії України Полтораку С.Т.

Громадською радою при Міністерстві оборони України опрацьований проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, проаналізовані запропоновані зміни та вивчені можливі соціальні наслідки від їх запровадження. За результатами проведеної роботи повідомляємо наступне.

Громадська рада при МОУ вважає, що в основу зазначених реформаційних пропозицій покладені хибні висновки із загального стану пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, вони сформовані на підставі необ’єктивного та неповного аналізу правових, соціальних і фінансових проблем у цих сферах, хибних уявлень про шляхи їх розв’язання та без урахування можливих соціальних наслідків та наслідків для національної безпеки і оборони.

Законопроект містить низку норм, які руйнують конституційні принципи соціального захисту захисників Вітчизни, оскільки проектом передбачено перекласти відповідальність держави за один з видів соціального захисту військовослужбовців – пенсійне забезпечення на суспільство, Пенсійний фонд України: відповідно до ст. 17 Конституції України Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Запропоновані формульні обчислення пенсій звільненим з військової служби залежно від середніх розмірів заробітної плати по Україні суперечать ст. 22 Конституції України, оскільки за рівних умов, розмірів грошового забезпечення розміри пенсій будуть суттєво відрізнятися.

Востаннє раніше призначені пенсії перераховувались у 2008 р. у зв’язку з удосконаленням структури грошового забезпечення військовослужбовців на підставі постанови КМУ від 7 листопада 2007 р. №1294 в порядку, визначеному постановою КМУ від 13 лютого 2008 р. №45. У 20122013 роках здійснювалося підвищення розмірів пенсій на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України – постанови КМУ від 23 квітня 2012 р. №355, розміри якого становили в середньому 20 відсотків пенсії (а не 35, як це було проголошено). Відсутність перерахунку раніше призначених пенсій обумовлена не недосконалістю Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09 квітня 1992 р. № 2262ХІІ, а саме рішеннями урядів попередніх складів, які передбачали ручне регулювання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців і цілеспрямоване блокування перерахунку раніше призначених пенсій. Саме ця рукотворна проблема, створена попередніми складами КМУ шляхом запровадження різноманітних винагород, невиправдано великих премій, підвищень і надбавок, призвела до диспропорцій як у розмірах грошового забезпечення, так і до заморожування динаміки розмірів військових пенсій. Тому й розв’язання проблем щодо ліквідації диспропорцій у розмірах пенсій лежить у межах повноважень і відповідальності Уряду і не потребує додаткового законодавчого регулювання.

Не витримує критики і посилання на необхідність запровадження з 2020 р. проведення автоматичного щорічного перерахунку пенсій, оскільки за умови набрання чинності постановою КМУ від 30 серпня 2017 р. №704 передбачено щорічне збільшення грошового забезпечення військовослужбовців залежно від зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а відтак – і перерахунок раніше призначених пенсій відповідно до ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Запропоноване фінансовоекономічне обґрунтування в частині фінансування акта, зокрема, за рахунок власних надходжень бюджету Пенсійного фонду України у 2018 р., є порушенням фінансової дисципліни, оскільки ст. 8 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” є імперативною нормою, яка визначає: пенсійні виплати забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Законопроектом зберігаються наявні та формуються нові внутрішні протиріччя: Законом 2262 передбачено, що виплата пенсій забезпечується за рахунок коштів Держбюджету, а розраховується зі страхового стажу, розміри пенсії пропонується поставити в залежність від ЄСВ (який більшість військових пенсіонерів ніколи не сплачували) та середньої заробітної плати по країні, на розміри якої військовослужбовці не можуть впливати, оскільки отримують фіксоване грошове забезпечення, не усуваються, а поглиблюються протиріччя між 51 і 55 статтями щодо несвоєчасного перерахунку і виплати пенсій з вини ПФУ та/або уповноважених органів тощо. Крім того, законопроектом не передбачається внесення належних змін до Закону України “Про пенсійне забезпеченняˮ.

Варто зауважити: відповідно до пп 2 п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 3 жовтня 2017 р. №214819 КМУ доручалося до 1 листопада 2017 р. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення, а не вносити зміни в основи і принципи пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Законопроект не враховує особливості, а в умовах війни – винятковість військової служби, психічні і фізичні навантаження на військовослужбовців, ризики для життя, загальну тривалість службового часу, відсутність можливості мати легальні додаткові доходи та заробітки, які можуть вплинути на загальний розмір пенсії тощо. Запропоновані новели носять демотивуючий, деморалізуючий і дестабілізуючий характер, спонукають військовослужбовців та службовців інших структур сектору безпеки і оборони до ухиляння від виконання бойових завдань, дострокового розірвання контрактів, масового звільнення з військової служби. Такі дії спонукають військових пенсіонерів до системних акцій громадської непокори, спровокували масові звернення органів місцевого самоврядування, громадських організацій з вимогами не допустити вкрай негативного впливу на стан національної безпеки і оборони, звуження прав військових пенсіонерів на належні розміри пенсій.  Крім того, соціальноекономічне питання, яке має досить прості варіанти рішення, переростає у політичну проблему з суттєвими політичними та іміджевими втратами для влади.

Висновки

  1. Ретельний аналіз чинного законодавства свідчить, що створена і роками усталена система призначення, обчислення, виплати та перерахування раніше призначених пенсій залежно від зміни розмірів грошового забезпечення, приведення їх у відповідність розмірам прожиткового мінімуму і ціновій політиці держави не потребує кардинальних змін.
  2. Громадська рада при Міністерстві оборони України вважає, що через наявність у проекті Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” антиконституційних пропозицій, перерахованих протиріч і недоречностей (починаючи з назви), відсутність антидискримінаційної та антикорупційної експертизи, зважаючи на вкрай негативні соціальні наслідки навіть на етапі його розробки, законопроект не може бути погодженим.

Пропозиції

  1. За результатами узагальнення пропозицій щодо можливості погодження законопроекту внести пропозиції про розробку і подання д Верховної Ради України проекту Закону України про скасування пп 2 п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 3 жовтня 2017 р. №2148-19.
  2. Перерахунок раніше призначених пенсій з урахуванням оновленого грошового забезпечення врегулювати відповідним актом Кабінету Міністрів України.
  3. Ініціювати скасування постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1052 та із 1 січня 2018 року приступити до нарахування і виплати грошового забезпечення військовослужбовцям на підставі вимог постанови від 30 серпня 2017 року №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”.

Голова Громадської ради при МО України П. Гаращук

Довідка: до складу Громадсьької ради при Міністрестві оборони України входять представники 35 громадських оргназізацій різного спрамування. Склад Громадської ради можна подивитися тут.