Хочеш бути управителем?

налог на недвижимостьВиконавчий комітет Новокаховської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території міста Нова Каховка. Інформація про конкурсну документацію додається.
Конкурсна документація в повному обсязі розміщена на офіційному сайті міста Нова Каховка.

Найменування, місце знаходження організатора конкурсу Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,

74900, м. Нова Каховка, Херсонська обл., просп. Дніпровський, 23, тел. (05549) 9 06 85, каб.311

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу – Голубнича Лариса Ростиславівна – секретар комісії, головний спеціаліст відділу комунального господарства,  тел. (055 49) 9 06 85
Критерії оцінки конкурсних пропозицій

п/п

Критерії оцінки Кількість балів
1 Ціна послуги, що включає відповідно до  статті 12 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу 50
2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою 10
3 Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) 10
4 Фінансова спроможність учасника конкурсу 20
5 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 10
Разом: 100
Вимоги до конкурсних пропозицій 

 

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

 

– Ціна послуги, що включає  відповідно до статті 12 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу;

– довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально-технічною базою;

– довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),

– довідка про підтвердження фінансової спроможності;

– інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: 15 грудня 2016 року до 0900 год.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпровський  23, мала зала.

 

Час розкриття конвертів: 15 грудня 2016 року о 1000 год.