Коли з пенсії утримують кошти?

Відрахування з пенсії
Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) відрахування з пенсії здійснюють на підставі:
– судових рішень, ухвал, постанов і вироків ( щодо майнових стягнень);
– виконавчих приписів нотаріусів;
– інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону здійснюється в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Розмір відрахування з пенсії обчислюють із суми, що належить пенсіонерові до виплати. З пенсії може бути відраховано не більш як 50 % її розміру:
– на утримання членів сімї (аліменти);
– на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій;
– на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку зі смертю потерпілого;
– на повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом порядках.
З усіх інших видів стягнень може буди відраховано не більш як 20% пенсії.
Відрахування з пенсій здійснюється в порядку, визначеному розділом ІХ «Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника» Закону України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Мін’юсту від 29.09.2016 № 2832/5 (чинна редакція).
Утримання надміру виплачених сум пенсії
Згідно зі статтею 50 Закону якщо пенсіонер або страхувальник під час призначення або перерахунку пенсії подав в орган Пенсійного фонду недостовірні дані, то надміру виплачена сума коштів повертається у Фонд.
– добровільно пенсіонером (поштовим переказом чи шляхом перерахування через установи банків суми пенсії, виплачені надміру внаслідок зловживань з його боку або подання ним чи страхувальником недостовірних даних, чи подати заяву про їх відрахування),
– або в примусовому порядку на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.
Розмір утримання переплачених сум із пенсії не може перевищувати 20% пенсії.