Короткі підсумки роботи промисловості Херсонської області за січень–травень 2015 року

statistyka150

У січні–травні 2015р. порівняно з січнем–травнем попереднього року обсяги промислової продукції в цілому по області зменшились на 7,2%. Такі данні наводять в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Так, випуск продукції у травні 2015р. порівняно з квітнем 2015р. зменшився на 0,2%.

Випуск продукції проти січня–травня 2014р. зменшили підприємства з машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Водночас, випуск продукції збільшили підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, з металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання.