Медична галузь Херсонщини посіла 10 місце серед областей України

1400674623_b-00057697-a-00013891

За результатами рейтингової оцінки стану здоров’я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я медична галузь Херсонщини посіла 10 місце серед областей.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Це стало можливим завдяки покращенню стану здоров’я населення, а саме: зниження показника малюкової смертності, відсутність материнської смертності, покращення показника первинної інвалідності осіб працездатного віку.

В 2015 році покращилися показники доступності та якості надання медичної допомоги населенню за рахунок впровадження новітніх технологій та форм медичного забезпечення, стандартів обсягів та якості діагностики та лікування.

Так, знизилась летальність при гострій хірургічній патології, захворюваність на онкопатологію, відсутність черепно-мозкових та спінальних травм у новонароджених та інше.

Впровадження пріоритетних стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, а саме обсягів ліжкового фонду в денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах і відділеннях, стаціонарах на дому, дало можливість збільшити кількість пролікованих в них хворих.

В області практично завершена реформа первинної ланки надання медичної допомоги – створено 18 юридичних центрів ПМД на засадах сімейної медицини яка є одним із основних пріоритетних напрямків державної політики в медичній галузі.

Проведення на належному рівні акредитації та ліцензування закладів охорони здоров’я області, атестації медичних кадрів, цільове та якісне використання бюджетних та залучення позабюджетних коштів дозволило посісти достойне місце серед областей.

Разом з тим, медична спільнота області працює над покращенням показників діяльності з кадрового забезпечення закладів, особливо в сільській місцевості, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення, в т. ч. новітнім медичним обладнанням, зниженням показників захворюваності населення на серцево-судинні хвороби, туберкульоз та онкопатологію.

Вирішення цих проблем дасть змогу покращити доступність та якість надання медичної допомоги населенню.