На часі енергоефективність

Міненерго спільно з Держенергоефективності ініційовано та розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

«Розробка проєкту акта пов’язана із завершенням Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року та необхідністю продовження системних реформ у цій сфері задля сталого економічного розвитку і процвітання країни», – прокоментував т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Так, за даними щорічної доповіді «Global Energy Statistical Yearbook» з питань енергетики, рівень енергоємності ВВП в Україні у 2018 році перевищував рівень енергоємності ВВП Польщі – у 2,5 рази, Німеччини – у 3,3 рази та середнє значення країн світу – у 2 рази.

Високі значення енергоємності ВВП України свідчать про низьку ефективність та конкурентоспроможність економіки нашої держави на світовому ринку. Україна займає в рейтингу країн світу 85 місце за Індексом глобальної конкурентоспроможності (GCI) за 2019 рік. Враховуючи вищенаведене, існує нагальна потреба у прийнятті та впровадженні європейських норм та стандартів у сфері енергоефективності.

Зокрема, планується досягти національної цілі з енергоефективності, розрахованої відповідно до вимог Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, а саме – первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 р. не повинне перевищувати відповідно 91 468 тис. та 50 446 тис. тонн нафтового еквіваленту.

Щоб досягти мети, передбачено цілу низку заходів з підвищення енергоефективності (співфінансування енергоощадних заходів у житловому секторі, розвиток енергосервісу, санація будівель органів влади, широке впровадження енергоменеджменту, сертифікація енергоефективності будівель, розвиток електротранспорту та інфраструктури зарядних станцій, підвищення ефективності систем теплопостачання тощо).

Особливістю плану є необхідність підвищення енергоефективності не тільки в контексті кінцевого споживання енергії, але і на етапах виробництва та транспортування енергії.

Загалом, прийняття та виконання плану дозволить запровадити європейські механізми підвищення енергоефективності у різних секторах економіки.

Відділ комунального господарства