Найменування громадського об’єднання

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради надає корисні поради щодо вимог до найменування громадського об’єднання.

Вимоги до найменування громадського об’єднання

Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення. Зміна найменування здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об’єднання з додержанням вимог законодавства та статуту об’єднання (за наявності). Найменування складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).

Громадське об’єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації.

Найменування викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. Власна назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми.

Власна назва може містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та/або його вид («екологічне», «правозахисне» тощо).

Забороняється використання найменування громадського об’єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об’єднання, без згоди такого громадського об’єднання для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього громадського об’єднання.

Забороняється використовувати символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена чинним законодавством. Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Власна назва не може містити:

– найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекцій, прокуратура, суд тощо);

– слова «державний», «комунальний» та похідні від них;

– власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом 3 років після набрання рішенням суму законної сили);

– історичні державні найменування перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для написання найменування використовуються:

– літери українського алфавіту – при написанні найменування українською мовою;

– літери латинського алфавіту – при написанні найменування англійською мовою;

– розділові знаки та символи: лапки, крапка, кома, двокрапка, дужки, апостроф, дефіс, тире, скісна риска, знак оклику, знак питання, номер, плюс, знак рівняння, зірочка, ет комерційне (@), амперсанд (&);

– цифри арабські та римські.

Використання іншим символів, розділових знаків у найменування не допускаються.

ЦНАП