Направлення на платне навчання випускників з числа осіб з інвалідністю

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 131.01.2007 №70 «Про реалізацію статей 19 і 20 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) пропонує надавати фінансову допомогу на безповоротній основі для осіб з інвалідністю – мешканців нашого міста шляхом відшкодування вартості їхнього навчання у вищих навчальних закладах для здобуття професії.

Перед обранням майбутньої професії учням-випускникам необхідно звернутися до центру зайнятості для отримання профорієнтаційних послуг з урахуванням потреб ринку праці, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності.

Фінансова допомога на безповоротній основі надається особі з інвалідністю, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації особам з інвалідністю, які зареєстровані і проживають на території Новокаховської об’єднаної територіальної громади, необхідно звертатися із заявою до відділення Фонду та надати наступні документи:

– копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію законного представника особи з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

– копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК);

– копію індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю);

– копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

– копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);

– повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовністьі надавати освітні послуги особі з інвалідністю;

– копію ліцензії ВНЗ та сертифіката акредитації за обраною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем;

– документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

– згода на збір та обробку персональних даних;

– копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою).

Відділення Фонду відшкодовує вищому навчальному закладу витрати з навчання особи з інвалідністю в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, по мірі надходження коштів з Державного бюджету України шляхом по семестровому переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в особи з інвалідністю незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії з попередній семестр.

Фінансова допомога надається один раз для здобуття особи з інвалідністю одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта).

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів за адресою: Херсон, пров. Інженера Корсакова, 5-А або за тел.: (0552) 49-02-12.

Управління з питань праці та соціального захисту населення