НБУ ліквідував ще три банки

Національний банк України 30 січня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію трьох неплатоспроможних банків – ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО”, ПАТ “КБ “АКСІОМА” та ПАТ “Банк “Демарк”.банк

Підставою для прийняття відповідних рішень стала пропозиція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зумовлена відсутністю інших способів виведення з ринку цих банків.

Виплата вкладникам гарантованої суми відшкодування буде забезпечена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у найкоротші терміни.

Як відомо, Національний банк України раніше визнав ці три банківські установи неплатоспроможними, оскільки всі вони проводили ризикову діяльність, що створювало істотні загрози виконанню зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

Крім того, ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” та ПАТ “КБ “АКСІОМА” порушували вимоги законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Так ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” зазнав значних проблем з ліквідністю навесні 2014 року, що стало наслідком невиваженої політики залучення коштів, значної залежності від “дорогих” ресурсів, зокрема строкових коштів фізичних осіб та коштів в іноземній валюті.

Проте акціонери та керівництво банку не вжили необхідних заходів для подолання кризових явищ.

Крім того, ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” порушував вимоги законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що було встановлено за результатами перевірки, проведеної в лютому 2014 року.

У зв’язку з подальшим погіршенням фінансового стану ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” на початку серпня 2014 року в банку встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора, а наприкінці серпня 2014 року ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” віднесено до категорії проблемних.

Плани фінансового оздоровлення, які тричі ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” подавав до Національного банку України, не містили достатніх невідкладних заходів, спрямованих на поліпшення його фінансового стану. Заплановане надходження коштів від збільшення регулятивного капіталу не забезпечувало виконання зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами в повному обсязі. Незважаючи на вимоги статті 58 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, власник істотної участі не вжив своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО”.

Ураховуючи відсутність перспектив відновлення діяльності банку, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ АБ “ПОРТО-ФРАНКО” у вересні 2014 року Правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення АБ “ПОРТО-ФРАНКО” до категорії неплатоспроможних.

Рішення про віднесення ПАТ “КБ “АКСІОМА” до категорії неплатоспроможних Правління Національного банку України прийняло в жовтні 2014 року у зв’язку з неодноразовими порушеннями цим банком вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, здійснення масштабних операцій із готівковими коштами в національній валюті, що свідчило про проведення ним ризикової діяльності та значно підвищувало ризики для кредиторів і вкладників.

Причинами призначення Національним банком України куратора в ПАТ “Банк “Демарк” у серпні 2014 року стало суттєве погіршення показників ліквідності цього банку, зростання ризиків для кредиторів та вкладників.

За результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ “Банк “Демарк”, проведеної в серпні 2014 року, установлено порушення ним вимог нормативно-правових актів Національного банку України, неспроможність виконувати свої зобов’язання в повному обсязі, у зв’язку з чим ПАТ “Банк “Демарк” віднесено до категорії проблемних.

Розроблені на виконання вимог чинного законодавства заходи щодо поліпшення фінансового стану та відновлення платоспроможності ПАТ “Банк “Демарк” не передбачали участі власників банку в збільшенні розміру регулятивного капіталу, не містили інших реальних джерел залучення коштів, зокрема від потенційних інвесторів, для виконання зобов’язань перед клієнтами.

З огляду на зазначене, керуючись вимогами законодавства у вересні 2014 року Правлінням Національного банку прийнято рішення про віднесення ПАТ “Банк “Демарк” до категорії неплатоспроможних.