Нові контрольні повноваження для місцевої влади

Прийнято Закон, який сприяє розвитку місцевого самоврядування та підвищує престижність служби в ОМС. 6 грудня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (законопроект 5130).

Законопроект було подано Урядом у пакеті разом з проектом Держбюджету на 2017 рік. Стаття 17 його внсоить зміни у Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами). Ось її текст:

“1) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:

“2. Органи місцевого самоврядування при здійснені повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.”;

2) частину третю статті 18 викласти в такій редакції:

“3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення  проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.”;

3) статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднань територіальних громад, крім повноважень, зазначених у пункті “б” частини першої цієї статті, належить:

1) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

2) накладення фінансових санкцій (штрафів) за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.”.

На що практично направлений цей Закон?

Відновлено виплати пенсій посадовим особам органів місцевого самоврядування (85% призначеної пенсії) (крім деяких пільговиків), у період служби в органах місцевого самоврядування пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Цим робиться спроба закрити пенсіонерами ті дірки в кадровому складі органів місцевого самоврядування, які набувають вже загрозливого характеру і можуть зірвати всмі реформи, про які так багато говорять в уряді. Причина цього проста як день: освідчена та талановита молодь на жебрацькі гроші, які отримують посадовці на перших роках служби просто не йде. А прийняття Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування” і особливо введення в дію його позицій щодо збільшення розмірів цих посадових окладів рік від року відкладується… Грошей немає в бюджеті. Так ось скоро вже і не треба буде їх вишукувати, бо платити вже буде нікому…

Передача на місця низки контрольних функцій забов’яже органи місцевого самоврядування за власні кошти створювати нові, або розширювати вже існуючі підрозділи, які зможуть проводити перевірки та складати протоколи про адмін. правопорушення (у сферах праці та зайнятості) на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Це буде стосуватися таких питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення органи місцевого самоврядування шляхом ініціювання та проведеня перевірок на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Органи місцевого самоврядування можуть складати адмінпротоколи щодо:

  • порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України “Про звернення громадян”, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю;
  • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.

Хто як не місцева влада достоіменно знає на яких підприємствах є порушення трудового закондавства? Але раніше “питати” про це вона не мала права. Тепер їй це право нададуть…

Враховуючи те, що керівництво місцевої влади обирається громадянами, дуже висока вирогіднісить того, що боротьба з “оптимізаторами податків” та “зарлатами у конвертах” стане більш предметною та жорсткою. Бо ці гроші від “всіляких оптимізацій” повинні наповнювати саме місцевий бюджет.

Як влада зможе реалізувати надані їй законодавцями права, поживемо – побачимо…

Іван Корсаков