Новокаховське УПСЗН: про пільги багатодітним родинам

Пільги на житлово-комунальні послуги для багатодітних сімей надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

В 2018 році ця сума складає 2470 грн. До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані: пенсія; заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога; доходи від підприємницької діяльності, допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування, – інформують фахівці Новокаховського УПСЗН.

Багатодітні сім’ї, до сукупного доходу яких входять вище визначені доходи, або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до управління праці та соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи (у тому числі довідку з фонду соціального страхування) свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Для отримання пільг багатодітні сім’ї повинні звернутися в управління праці та соціального захисту населення з документами, що перелічені вище для заповнення декларації. В такому випадку дія пільги буде продовжена з моменту звернення.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, багатодітна сім’я має право на отримання пільг протягом року з місяця визначення відповідного права.
Після закінчення 12 місяців багатодітні сім’ї повинні звернутися до управління праці та соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг на наступний період.

Надання пільг припиняється у разі:
якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;
за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу управління праці та соціального захисту населення.

Слід зауважити, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 року № 319 про затвердження змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій від 21.10.1995 р № 848 багатодітним сім’ям та іншим пільговим категоріям громадян, яким було призначено субсидію, пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу у період її отримання не надаються.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За більш детальною інформацією  можна звертатися  до управління праці та соціального захисту (вул. Історична, буд.18, каб.№16) та за телефоном 4-54-60.