Новокаховчанам: Що робити, якщо  на виробництві трапився нещасний випадок?

У разі нещасного випадку свідок або безпо­середній керівник робіт зобов’язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомо­ги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі – устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких на­слідків та порушення виробничих процесів), а також вжити за­ходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещас­ний випадок, зобов’язаний:

Впродовж однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

 • Робочому органу Фонду соціального страхування України за місцезнаходженням підприєм­ства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівнику первинної організації профспілки (у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • керівнику підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпі­лий є працівником іншого підприємства;
 • органу державного пожежного нагляду за місцезнаходжен­ням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслі­док пожежі;
 • територіальному робочому органу Держпраці  (у разі настання нещасного випадку із смертельним наслідком або групового нещасного випадку, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
 • зробити запит до лікувального закладу про характер і тяж­кість ушкодження потерпілого;
 • протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та органі­зувати проведення розслідування.  

Роботодавець зобов’язаний створити належні умо­ви для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення роз­слідування нещасного випадку.

Після завершення розслідування надати потерпілому акти розслідування нещасного випадку під розписку.

Якщо з ви отримали травматичне пошкодження або гостре отруєння на робочому місці, у робочий час,   під час виконання посадових обов’язків і виконання завдань адміністрації, то обов’язково виконайте таку процедуру:

 1. Негайно повідомте про подію керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за виробничим процесом, або іншу уповноважену особу підприємства.
 2. Засобами зв’язку: (тел. 103 – у разі раптового погіршення стану здоров’я; тел.102 – у разі надзвичайної кримінальної події; тел.101 – у разі пожежі), або за допомогою свідків події негайно викликайте працівників служб екстреної допомоги.
 3. Залишайте без змін обстановку на робочому місці (на місці де сталася подія).
 4. Під час госпіталізації, або проведення огляду медичними працівниками повідомляйте їх про виробничий характер отриманих травм.
 5. Вимагайте від роботодавця проведення розслідування нещасного випадку.
 6. Після завершення розслідування отримуйте від роботодавця акти проведення розслідування нещасного випадку.
 7. У разі визнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом та отримання акту за формою Н-1 звертайтеся за отриманням страхових виплат до робочих органів Фонду соціального страхування України.

В. Овчінкін, страховий експерт з охорони праці Новокаховського відділення ВД ФССУ