Новокаховчанам: Якщо були за кордоном більше 60 днів – субсидію не нарахують?

Продовжуємо  рубрику “питання-відповідь”, у якій спеціалісти Новокаховського УПСЗН надають найактуальнішу інформацію з приводу  оформлення субсидій. Сьогодні мова про призначення допомоги з урахуванням перебування за кордоном більше 60 днів.

Людина перебувала за кордоном  більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії і сплатила сумарно протягом трьох місяців єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у мінімальному розмірі, при цьому доходи у неї були відсутні. Під час перебування за межами країни  громадянин  не був на лікуванні, навчанні, у відрядженні, не перебував у складних життєвих обставинах. Чи має право він  на призначення житлової субсидії за рішенням комісії?

Враховуючи те, що зазначена особа не мала доходів протягом періоду, за який враховуються доходи, їй не може бути призначена житлова субсидія на загальних підставах.

Разом з тим, їй не може бути призначена субсидія і за рішенням комісії, оскільки в період, за який враховуються доходи, вона перебувала за кордоном більше 60 днів, і це перебування не було пов’язане з відрядженням, лікуванням, навчанням.

Чи можна призначити субсидію працездатній особі при відсутніх доходах у базах даних та одночасному перебуванні за кордоном більше 60 днів, але особа при зверненні за субсидією декларує дохід, не менший за мінімальну зарплату, у випадках, коли не сплачено ЄСВ?

Враховуючи те, що зазначена особа не сплачувала ЄСВ протягом періоду, за який враховуються доходи, їй не може бути призначена житлова субсидія на загальних підставах.

Водночас, якщо перебування за кордоном не було пов’язане з відрядженням, лікуванням, навчанням, їй не може бути призначена субсидія і за рішенням комісії.

У складі домогосподарства є:  пенсіонер за віком,  одержує лише пенсію або пенсіонер працездатного віку, який одержує військову пенсію або пенсію за вислугу років;  або пенсіонер по інвалідності,  який за даними ПФУ отримує пенсію, але перебуває за кордоном більше 60 днів. Чи має право це домогосподарство на субсидію на загальних підставах?

Оскільки у наведених в запитанні прикладах особи отримують пенсію, субсидія таким домогосподарствам призначається на загальних підставах.

Перебування таких осіб за кордоном терміном більше 60 днів не впливає на їх право на призначення субсидії.

Чи має право на призначення житлової субсидії на загальних підставах особа працездатного віку, яка в період врахування доходів отримувала пенсію у зв’язку із втратою годувальника і перебувала за кордоном понад 60 днів?

Оскільки у наведеному випадку особа отримує пенсію, субсидія призначається на загальних підставах. Перебування такої людини  за кордоном терміном більше 60 днів не впливає на її право на призначення субсидії.

У домогосподарстві зареєстрована особа, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років і у період, за який враховуються доходи, перебувала за межами України більше 60 діб. Чи має право домогосподарство на призначення  житлової субсидії?

Якщо зазначена у запитанні особа у період, за який враховуються доходи, отримувала допомогу при народженні дитини, субсидія домогосподарству може бути призначена на загальних підставах. Перебування  за кордоном терміном більше 60 днів не впливає на  право домогосподарства на призначення субсидії.

Чи може бути призначена субсидія особі пенсійного віку, яка одружена, зареєстрована сама, але постійно проживає за кордоном у чоловіка, і як це з’ясувати (субсидія призначається на наступний термін в автоматичному режимі)?

Чи має право сім’я на призначення субсидії, якщо чоловік (іноземець) проживає за кордоном (пенсіонер, або працює в своїй країні)?

Чи має право на призначення житлової субсидії громадянин, дружина якого є іноземною громадянкою, яка не має посвідки на проживання в Україні та перебуває за кордоном з дитиною (громадянкою України), якій не виповнилося 3-х років, більше ніж 60 днів?

У наведених випадках членом сім’ї особи, що звертається за призначенням субсидії (або призначенням на наступний термін) є іноземний громадянин (або громадянин, який постійно проживає за кордоном).

Його доходи і майновий стан, як члена сім’ї, мають бути задекларовані під час звернення за призначенням субсидії і враховані під час визначення права на її призначення.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення (доходи відсутні, або менше відмінімальної заробітної плати та не сплачувался ЄСВ проятгом трьох місяців), і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

В домогосподарстві зареєстровані мати та повнолітня донька, яка більше 60 діб перебуває за кордоном (підтверджуючі документи відсутні, в декларації зазначає, що проживає в Польщі). Чи можливо в даному випадку призначити субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги за рішенням комісії?

У такому випадку субсидія могла би бути призначена на загальних підставах, якби донька протягом періоду, за який обчислюються доходи, мала середньомісячний дохід не менший за мінімальну заробітну плату і сплатила ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у цей період.

Чи маємо право призначити субсидію домогосподарству, у складі якого є особа, яка перебуває за кордоном більше 60 днів, проте декларує доходи та сплачує необхідні внески до ДФС?

Якщо особа в період, за який враховуються доходи, мала середньомісячний дохід, більший за мінімальну заробітну плату, і сплачувала ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у цей період, субсидія може бути призначена на загальних підставах. У даному  випадку перебування  за кордоном терміном більше 60 днів не впливає на  право домогосподарства на призначення субсидії.

Чи може комісія прийняти позитивне рішення про призначення субсидії домогосподарству, у якому є особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, а інша зареєстрована особа, або член сім’ї, в якого немає доходів, перебуває за кордоном?

У наведеному конкретному випадку комісія може розглянути можливість призначення субсидії домогосподарству, ураховуючи, що особа зі складу домогосподарства перебуває у складних життєвих обставинах (абзац 10 пункту 7 з посиланням на абзац 4 пункту 7).

Чи вважається особа, яка фактично проживає на окупованій території, такою, що перебуває за кордоном? Якщо ні, то яким чином враховувати її доходи, якщо вона там офіційно працює?

Особа, яка фактично проживає на тимчасово окупованій території, не вважається такою, що перебуває за кордоном. Відповідно до пункту 13 Положення у разі неможливості підтвердити доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

Разом з тим, при розгляді можливості призначення житлової субсидії у наведеному випадку право визначається з урахуванням того, чи сплатила зазначена особа  єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.