Новокаховська ОДПІ нагадує про строки подання звітів у липні 2017 року

 

10 липня останній день подання:               

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма №1-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за червень (форма №2-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за червень (форма №3-РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за червень (форма “1-ОА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за червень (форма “1-ОТ).

17 липня останній день подання:

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень (форма №ЗВР-1); довідки про використані розрахункові книжки за червень.

19 липня останній день подання:

 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями – резиденту України і знаходяться за її межами (за ІІ квартал).

20 липня останній день подання:

 • декларації акцизного податку за червень;
 • звіту щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), за І півріччя;
 • звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ІІ квартал;
 • податкової декларації з ПДВ за червень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • податкової декларації з рентної плати за червень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів     магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності( (крім громадян) за червень у разу неподання податкової декларації на 2017 рік;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма №Д4 (місячна)) за червень.