Новокаховське УПСЗН про призначення субсидій особам без доходів

Наше видання продовжує  рубрику “питання-відповідь”, у якій спеціалісти Новокаховського УПСЗН надаютьнайактуальнішу і важливу  інформацію з приводу  оформлення субсидій. Сьогодні мова про призначення субсидій особам без доходів.

 • Як призначити субсидію і обчислити дохід домогосподарству, у складі якого є особи, які на час звернення навчаються (отримують допомоги, визначені абзацом 7 підпункту 3 пункту 6 Положення), але за період врахування доходів не працювали, не навчалися, не отримували жоден з видів зазначеної допомоги?

Якщо у складі домогосподарства є особи, які на початок періоду, за який враховуються доходи, досягли 18-річного віку, і протягом зазначеного періоду не мали доходів (не працювали, не навчалися, не перебували на строковій військовій службі, не отримували жоден з визначених видів допомоги), житлова субсидія такому домогосподарству може бути призначена лише за рішенням комісії з урахуванням умов, викладених у пункті 7 Положення.

При цьому доходи таких осіб в залежності від конкретних обставин обчислюються відповідно до пункту 12 Положення.

 • Особа працює на 0,5 ставки та одержує заробітну плату, меншу ніж розмір мінімальної заробітної плати, при цьому за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове  страхування  у розмірі не меншому як мінімальний. Чи має право особа на призначення субсидії на загальних підставах чи за рішенням комісії? Який дохід при цьому потрібно враховувати при призначенні субсидії?

У наведеному випадку особа протягом періоду, за який враховуються доходи, має середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, тому субсидія може бути призначена лише за рішенням комісії з урахуванням умов, викладених у пункті 7 Положення.

При цьому доходи таких осіб в залежності від конкретних обставин обчислюються відповідно до пункту 12 Положення.

 • Чи має право на загальних підставах на призначення субсидії особа, яка отримує допомогу при народженні на третю дитину до 6-річного віку, якщо дитині більше трьох років? 

Особа, яка протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу при народженні дитини, має право на призначення житлової субсидії на загальних підставах.

 • Чи мають право на призначення субсидії без рішення комісії громадяни у разі якщо отримують мінімальну заробітну плату, але після сплати податку  на доходи з фізичних осіб вони мають середньомісячний сукупний дохід у розмірі, меншому за розмір встановленої мінімальної заробітної плати?

Відповідно до пункту 6 Положення субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Для перевірки права на призначення субсидії відповідно до зазначеної норми з розміром мінімальної заробітної плати порівнюється середньомісячний дохід, розрахований на підставі нарахованих доходів. Тому особи, які отримують мінімальну заробітну плату, мають право на призначення субсидії на загальних підставах.

При цьому для розрахунку розміру субсидії до їх доходу включається заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб.

 • Чи мають право на отримання житлової субсидії священнослужителі?

Якщо зазначені особи – члени домогосподарства, яке звертається за призначенням субсидії, протягом періоду, за який враховуються доходи, не мали доходів, або мали дохід менший за мінімальну заробітну плату, або не сплатили єдиний соціальний внесок, права на призначення субсидії на загальних підставах вони не мають.

Житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, з урахуванням норм пункту 7 Положення.

 • Мати не працює, але отримує пенсію на дитину у зв’язку з втратою годувальника, чи має право мати на субсидію і як правильно врахувати доходи?
 • Чи мають право на субсидію та який враховувати дохід у випадку, коли зареєстровані двоє осіб віком 20 років, є  круглими сиротами та отримують пенсію по втраті годувальника до досягнення 23 років, не працюють, не навчаються та інших доходів не мають?

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами другим – четвертим цього підпункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом періоду, за який враховуються доходи, отримували пенсію.

Ураховуючи зазначене, у наведених випадках субсидія призначається на загальних підставах.

Середньомісячний дохід цих осіб розраховується на підставі фактично отриманих ними доходів (підпункт 4 пункту 12 Положення).

 • Чи мають право на призначення субсидії фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, які не мають доходів у період, за який враховуються доходи, через те, що звітують про доходи один раз на календарний рік?

Якщо така особа протягом періоду, за який враховуються доходи, має дохід менший за мінімальну заробітну плату, та / або не сплачує єдиний соціальний внесок, права на призначення субсидії на загальних підставах вона не має.

Житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

При цьому, якщо така особа проживає у мм. Києві та Севастополі, обласних центрах і містах обласного значення, позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли така особа:

перебуває у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

або на момент призначення житлової субсидії сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Доходи таких осіб враховуються в залежності від конкретних обставин відповідно до пункту 12 Положення.

Слід зазначити, що стаття 177 Податкового кодексу України визначає обов’язок фізичної особи-підприємця звітувати за результатами календарного року, проте законодавство не обмежує її в праві звітувати за будь-який інший період.

 • У квартирі зареєстровані мати, яка не одружена, та дитина, яка народилась у квітні 2018 року. До цього мати ніде не працювала, доходів не мала. Чи має право домогосподарство на субсидію, якщо так, то з якого часу?

Така особа матиме право на призначення субсидії на загальних підставах на опалювальний період 2018 – 2019 років, якщо буде отримувати допомогу при народженні дитини у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи (І – ІІ квартали 2018 року).

 • Жінка (одинока мати) на дату звернення безробітна (01.05.2018,) раніше отримувала субсидію, але по 31.12.2017 мала дохід при народженні дитини. Чи має право на субсидію, та який дохід потрібно враховувати?

Оскільки протягом періоду, за який враховуються доходи, особа отримувала допомогу при народженні дитини, вона має право на призначення субсидії на загальних підставах. В розрахунок доходу включаються фактично отримані доходи.

 • Чи мають право на субсидію особи, які зареєстровані в районних центрах зайнятості, як такі, що шукають роботу і не мають виплат та не навчаються в центрах професійно – технічної освіти Державної служби зайнятості? Який розмір доходу буде враховуватися?
 • Чи можна в містах обласного значення призначити субсидію у випадку коли працездатна особа в період, за який обчислюється середньомісячний сукупний  дохід, перебувала на обліку в центрі зайнятості як безробітна без виплати допомоги по безробіттю?

Якщо така особа протягом періоду, за який враховуються доходи, має дохід менший за мінімальну заробітну плату, та / або не сплачує єдиний соціальний внесок, права на призначення субсидії на загальних підставах вона не має.

Житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

При цьому, якщо така особа проживає у мм. Києві та Севастополі, обласних центрах і містах обласного значення, позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли така особа:

перебуває у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

або на момент призначення житлової субсидії сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Доходи таких осіб враховуються в залежності від конкретних обставин відповідно до пункту 12 Положення.

 • Як визначити право на отримання субсидії особі, яка на момент звернення в травні 2018 року є пенсіонером (став в січні 2018 року ), але не мав доходу та не сплачував ЄСВ в періоді, за який розраховується дохід домогосподарства?
 • Які доходи враховувати при призначенні субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо за призначенням субсидії у травні 2018 року звертається непрацюючий пенсіонер, якому призначено пенсію у травні 2018 року, а доходи за 2017 рік і по травень 2018 року відсутні?

Відповідно до пункту 12 Положення у разі коли на час звернення за призначенням житлової субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Оскільки у наведених випадках в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, особа не отримувала пенсію, її право на призначення субсидії визначається на загальних підставах (як особи, яка не отримує пенсію), а розмір сукупного доходу обчислюється відповідно до доходів, які вона отримувала у 2017 році (або з урахуванням їх відсутності).

 • Чи має право на призначення субсидії непрацююча працездатна особа, якщо її дохід складає лише орендна плата за земельний пай?

Якщо така особа протягом періоду, за який враховуються доходи, має дохід менший за мінімальну заробітну плату, та / або не сплачує єдиний соціальний внесок, права на призначення субсидії на загальних підставах вона не має.

Житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

При цьому, якщо така особа проживає у мм. Києві та Севастополі, обласних центрах і містах обласного значення, позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли така особа:

перебуває у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

або на момент призначення житлової субсидії сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

 • Чи призначається субсидія особам, які досягли пенсійного віку, але пенсію або допомогу не отримують, який дохід враховується при розрахунку?

Якщо така особа протягом періоду, за який враховуються доходи, має дохід менший за мінімальну заробітну плату, та / або не сплачує єдиний соціальний внесок, права на призначення субсидії на загальних підставах вона не має.

Житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

При цьому, якщо така особа проживає у мм. Києві та Севастополі, обласних центрах і містах обласного значення, позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли така особа:

перебуває у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

або на момент призначення житлової субсидії сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Доходи таких осіб в залежності від обставин враховуються відповідно до пункту 12 Положення.

 • Чи має право на призначення субсидії на загальних підставах особа, яка має доходи більше мінімальної заробітної плати, соціальний внесок сплачувала протягом періоду, за який враховуються доходи, але на дату звернення не працює?

Зазначена особа має право на призначення субсидії на загальних підставах.

 • Чи призначається субсидія, якщо особа не весь період, за який враховуються доходи, була студентом?

Субсидія призначається на загальних підставах.

Якщо студент у період врахування доходів отримував стипендію, в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається його середньомісячний дохід на підставі фактично отриманих доходів (підпункт 4 пункту 12 Положення).

В іншому випадку в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається середньомісячний дохід такої особи у розмірі одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи (підпункт 2 пункту 12 Положення).

 • Як визначити право та врахувати доходи громадян, які отримували допомогу при народженні дитини не повний  період, за який враховуються доходи ( кілька місяців були працездатними особами, які не мали доходу та не сплачували ЄСВ)?

На загальних підставах (без винесення рішення на розгляд комісії) субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.

Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, наданими листом від 29.05.2018 № 10019/0/2‑18/56, житлова субсидія призначається на загальних підставах у разі якщо у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи, відповідні особи отримували хоча б один із вищезазначених видів доходу незалежно від кількості місяців, протягом яких такий дохід отримувався.

Середньомісячний дохід таких осіб обчислюється на підставі фактично отриманих такими особами доходів протягом періоду, за який враховуються доходи.

 • Чи можна за рішенням комісії призначити субсидію непрацюючим працездатним особам у сільській місцевості та містах районного значення, якщо причина – відсутність можливості працевлаштування?

Пунктом 7 Положення визначено, що за наявності таких умов житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

 • Чи має права на призначення житлової субсидії домогосподарство, до складу якого входить особа, яка перебуває у місцях позбавлення волі (що підтверджується довідкою установи)?

Якщо особа, яка входить до складу домогосподарства, перебуває у місцях позбавлення волі і в період, за який враховуються доходи, не мала доходів, або мала середньомісячний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, або не сплачувала ЄСВ, питання щодо можливості призначення субсидії домогосподарству вирішується комісією з урахуванням норм пункту 7 Положення.

Ураховуючи, що така особа фактично не проживає за адресою домогосподарства, комісія може розглянути можливість призначення субсидії на фактично проживаючих осіб (крім випадку, коли така особа є членом сім’ї – чоловік або дружина). У разі прийняття позитивного рішення доходи особи, що не включена до складу домогосподарства, не враховуються.