Новокаховські рятувальники надають роз’яснення про новітні технології в галузі пожежної безпеки

ДСНСПіростікер АСТ – автономна система пожежогасіння локального застосування з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Локалізує та гасить осередок пожежі, не дає йому пошкодити  обладнання та перешкоджає повторному займанню.

Застосовується на об’єктах:

 • з масовим перебуванням людей;
 • енергетики та телекомунікаційних будівель;
 • житлових, адміністративних та складських;
 • потенційно небезпечних та підвищеної небезпеки.

Найбільш ефективний для захисту електрообладнання:

 • шафи та щити з електричним (електронним) обладнаням;
 • блоки серверів;
 • електротехнічна продукція;
 • електричні розетки, розподільчі коробки;
 • пристрої релейного захисту та автоматики;
 • обладнання розміщене на базових станціях моб. зв’язку;
 • шафи управління;
 • пультові щити;
 • сейфи, камери схову;

Витяг з ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

3.2 Автономна система пожежогасіння локального застосування (СПГа)

Система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння та подавання  вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління і призначена для подавання і розподіляння вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об’єкта протипожежного захисту

5.14 У разі необхідності оснащення приміщень для розміщення блоку серверів, шаф з електричним та електронним обладнанням автоматичними системами пожежогасіння, допускається замість них використовувати автономні системи пожежогасіння локального застосування.  Для шаф з електричним та електронним обладнанням, електрощитів, розподільчих і розпаєчних коробок електроживлення застосовуються автономні системи пожежогасіння локального застосування.

8.1.13  Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з будівельними нормами  не підлягають обов’язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні системи пожежогасіння локального  застосування.

8.1.14 Проектування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних систем пожежогасіння локального застосування слід здійснювати відповідно до чинних нормативних документів та технічної документації підприємств-виготовлювачів цих систем. Застосування автономних систем локального застосування з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-ХХ1)

 1. СОУ-Н-43.9-38148386-001:2014-Настанова з проектування, монтування, експлуатування автономних систем аерозольного пожежогасіння (виробів вогнегасних з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною)

Витяг з наказу №11 від 21.01.2015 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України»

 1. Вимоги пожежної безпеки до КТЗ (колісні транспортні засоби)
 2. Виробники КТЗ загального користування (автобусів), які призначені для перевезення пасажирів, забезпечують встановлення в моторних відсіках цих транспортних засобів автономних систем пожежогасіння локального застосування.

Витяг з наказу МВС України від 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»

 1. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
 2. Електроустановки

1.7. В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів або оснащені автономними системами пожежогасіння.

1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше ІР 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2, або можуть бути оснащені автономними системами пожежогасіння.

1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

 1. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
 2. Системи протипожежного захисту, засоби зв’язку

1.3. Якщо для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок у приміщеннях, які згідно з нормативними документами не підлягають обов’язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, застосовують автономні системи пожежогасіння, ці приміщення можуть забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння на 50 % їх норм належності для цих приміщень.

Проектування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних систем пожежогасіння слід здійснювати відповідно до чинних нормативних документів та технічної документації підприємств-виготовлювачів.

 1. Основні вимоги пожежної безпеки до об’єктів різного функціонального призначення
 2. Заклади, установи, організації освіти і науки

1.7. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати централізоване їх постачання й роздавання їх на робочі місця із застосуванням закритої безпечної тари.

На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в металевих ящиках або шафах, які захищаються автономними системами пожежогасіння.

 1. Заклади охорони здоров’я (із стаціонаром)

3.7. У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер допускається зберігання не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і реактивів, що належать до ЛЗР та ГР, при цьому тільки у шафах, що замикаються та обладнуються автономними системами пожежогасіння. Під час зберігання повинна враховуватися їхня сумісність.