Одноразова грошова допомога військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам

арміяОдноразова допомога – гарантована державою виплата. Право на її отримання відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (із змінами), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. №975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві” мають:

– у разі загибелі (смерті) військовослужбовця – члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого);

– у разі встановлення інвалідності – військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби;

– у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) – військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти;

Одноразова допомога оформлюється та виплачується:

– членам сімей, батькам та утриманцям загиблого (померлого), особам, звільненим з військової служби – через обласні військові комісаріати (Київський міський військовий комісаріат);

– військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві – через військові частини, у яких вони проходять службу або збори.

Розмір одноразової допомоги не залежить від службового становища військовослужбовця і становить:

– у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві – 609 тис. грн. (500-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством, у 2014 році – 1218 грн.).

– у разі встановлення військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби через інвалідність, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби: за 1 групу – 304,5 тис. грн. (250-кратний прожитковий мінімум); за 2 групу – 243,6 тис. грн. (200-кратний прожитковий мінімум); за 3 групу – 182,7 тис. грн. (150-кратний прожитковий мінімум);

– у разі встановлення військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби через інвалідність, що настала в період проходження військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби: за 1 групу – 146,2 тис. грн. (120-кратний прожитковий мінімум); за 2 групу – 109,6 тис. грн. (90-кратний прожитковий мінімум); за 3 групу – 85,3 тис. грн. (70-кратний прожитковий мінімум);

– у разі встановлення військовозобов’язаному або резервісту інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві: за 1 групу – 146,2 тис. грн. (120-кратний прожитковий мінімум); за 2 групу – 109,6 тис. грн. (90-кратний прожитковий мінімум); за 3 групу – 85,3 тис. грн. (70-кратний прожитковий мінімум);

– у разі часткової втрати працездатності військовослужбовцем, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби без встановлення інвалідності – у розмірі, що визначається у відсотках від 85,3 тис. грн. (70-кратний прожитковий мінімум) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК);

– у разі часткової втрати працездатності військовослужбовцем строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження військової служби – у розмірі, що визначається у відсотках від 60,9 тис. грн. (50-кратний прожитковий мінімум) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється МСЕК;

– у разі часткової втрати працездатності військовозобов’язаним або резервістом, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби без встановлення інвалідності – у розмірі, що визначається у відсотках від 60,9 тис. грн. (50-кратний прожитковий мінімум) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється МСЕК;

Виплата одноразової допомоги не здійснюється, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста є наслідком: вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення; вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом); подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.

Порядок призначення та виплати допомоги уточнюйте у фахівців в міськвійськкоматі.