Офіційні матеріали щодо планів формування спроможних територіальних громад в Таврійську та Каховському районі

В останньому номері газети «Нова Каховка» було розміщено статтю головного редактора  Євгена Кавуна «Децентралізація або Хто шукає добра від добра…», в якій було висловлено його погляд на спробу Таврійської міської ради, всупереч із затвердженим Кабінетом міністрів України перспективним планом формування спроможних територіальних громад на Херсонщині, сформувати свою власну територіальну громаду.

В цьому матеріалі ми доведемо до широкого загалу лише  тексти з офіційних сайтів органів місцевого самоврядування Херсонщини з питань формування об’єднаних територіальних громад.

gerb-400Офіційний сайт Таврійської міської ради:

Р І Ш Е Н Н Я ТАВРІЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ (Прийнято на 9 сесії 7 скликання) № 125 28 липня 2016 р.

Про схвалення проекту рішення
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, результати громадських обговорень, міська рада:

 ВИРІШИЛА:

  1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою разом із планом організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Таврійськ Таврійської міської ради Херсонської області, селища Плодове Таврійської міської ради Херсонської області, села Кам’янка, села Цукури, села Сергіївка, села Червоне Поділля Кам’янської сільської ради Каховського району Херсонської області, в Таврійську міську територіальну громаду адміністративним центром у місті Таврійську (проект рішення та план заходів додаються).
  2. Міському голові Різаку М.І. подати проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Херсонської обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Хахалєва А.М.

Міський голова                                                                              Різак М.І.

Додаток до рішення
від 28 липня 2016 року № 125

 Про добровільне об’єднання територіальних громад

 Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне  об’єднання територіальних громад» Таврійська міська рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Здійснити добровільне об’єднання територіальних громад міста Таврійськ Таврійської міської ради Херсонської області, селища Плодове Таврійської міської ради Херсонської області, села Кам’янка, села Цукури, села Сергіївка, села Червоне Поділля Кам’янської сільської ради Каховського району Херсонської області, в Таврійську міську територіальну громаду.
  2. Адміністративним центром Таврійської міської територіальної громади визначити місто Таврійськ.
  3. Доручити міському голові Різаку М.І. звернутися до Херсонської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.
  4. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
  5. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
  6. Правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, визнати Таврійську міську об’єднану територіальну громаду
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Хахалєва А.М.

Міський голова                                                                              Різак М.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Таврійської міської ради
від                         №.

План організаційних заходів

щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Таврійськ Таврійської міської ради Херсонської області, селища Плодове Таврійської міської ради Херсонської області,  села Кам’янка, села Цукури, села Сергіївка, села Червоне Поділля Кам’янської сільської ради Каховського району Херсонської області, в Таврійську міську територіальну громаду.

з/п

Назва заходу Термін Відповідальні Примітка
1. Розробити проект Статуту Таврійської об’єднаної територіальної громади (головні вимоги до статуту). серпень – вересень 2016 року Міський голова Таврійської міської ради

Різак М.І.

Сільський голова Кам’янської

сільської ради

Федай А.М.

2. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Таврійської об’єднаної територіальної громади. серпень – вересень

2016 року

Різак М.І.

Федай А.М.

3. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради. вересень – жовтень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

4. Визначити населені пункти об’єднаної територіальної громади в яких обирається староста. вересень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

5. Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту. вересень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця. вересень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

7. Провести інвентаризацію власності. вересень-жовтень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

8. Розробити перспективний план формування мереж установ, які надають соціальні послуги. серпень- вересень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

9. Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об’єднаної територіальної громади. серпень-вересень 2016 року Різак М.І.

Федай А.М.

10. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян. серпень – вересень

2016 року

Різак М.І.

Федай А.М.

Секретар міської ради                                                             Хахалєв А.М.

Підсумки голосування за це питання:

«За» – 18, «Проти» – 0, «Утримався»:  – 0, Відсутні – 9.

Голосували «За» депутати: Віталій Афансьєв, Олена Буза, Світлана Бур’янова, Олег Вінник, Галина Волянюк, Клара Гнилицька, Маргарита Корнатовська, Інна Клюс, Микола Корбан, Віталій Коровка, Євген Кравченко, Ірина Литвиненко, Микола Різак, Олександр Рудич, Володимир Сапегін, Олена Струмілло, Андрій Хахалєв, Сергій Черкасов.

gerbСайт Каховської РДА: 

Позиція Каховської РДА та районної ради міститься в  інтерв’ю голови РДА, яке розміщено на їх офіційному сайті:

Децентрализация уже завтра (извлечения)

Вскоре на территории Каховского района произойдут серьезные изменения – появятся три равноценные территориальные единицы. К Каховке присоединятся 12 близлежащих сел, а сама область будет разделена на три округа. Эти изменения произойдут уже этим летом в рамках децентрализации. Мы взяли интервью у главы Каховского района Валерия Салтыкова, чтобы понять, зачем это нужно и какой в этом смысл для жителей района

Что такое административно-территориальная реформа?

Сразу же хочу опровергнуть слухи о ликвидации нашей области. Никто Херсонскую область присоединять к Николаевской не будет, границы области останутся прежними.

В то же время существующие районы изменят – на их территории будут сформированы громады, т.е. совокупность близлежащих сел, а сами громады будут объединены в округа, районов уже не будет. В нашей области будет три таких округа. Хочу отметить, что все названия условны, пока нет окончательного решения, как называть новые территории.

А сколько громад будет у нас?

На территории Каховского района будет сформировано три громады. Центры будут в Каховке, Семеновке и Красном Перекопе, куда войдут близлежащие села. Каховка по своему статусу будет равна Семеновке и К. Перекопу. Будет три равноценных единицы со своими органами управления, бюджетом, госучреждениями.
Сама громада, а не чиновник в Киеве, будет решать что делать в селе, как быть со школами, с поступлениями в бюджет, с расходами, со своей землей, с дорогами. Если этого не делать, села по прежнему будут ниже черты бедности.

Зачем нужна эта реформа?

Административно-территориальная реформа – один из шагов к децентрализации, без нее нельзя передать больше полномочий на места. Центры принятия решений станут ближе к людям.

Другими словами, людям в Семеновке уже Каховка не нужна?

После создания Семеновской громады, ее жители свои проблемы смогут решать на месте, не нужно ехать в Каховку. Все госучреждения – Пенсионный фонд, пожарная служба, скорая помощь, центр занятости, отдел юстиции, земресурсы, милиция – будут в Семеновке. Это будет самостоятельный административный центр, как и К. Перекоп. Взаимоотношения с Каховкой у них будут равноправными, а не подчиненными.

А что с Каховкой? 

Каховка станет центром своей громады, куда войдут Васильевка, Любимовка, Малокаховка, Каменка, Коробки, всего 12 сел. Для жителей этих сел вообще ничего не изменится – как была Каховка центром, так и останется.
Нельзя ли провести децентрализацию при существующих административных границах? 
Существующая система управления очень запутана и сложная, многие функции разных госорганов пересекаются, много лишних звеньев. Реформа упрощает систему управления.

Но ведь раньше как-то было?

В том-то и дело, что «как-то». Мир меняется на глазах, появились мобильные телефоны, интернет, телевизор, автомобили, компьютеры. Точно так же меняются и способы управления. Старые методы управления просто не соответствуют требованиям времени, они устарели.

Нельзя людей тянуть в «светлое будущее» насильно. Кто-то объединится и будет использовать все преимущества нового положения, кто-то откажется и будет жить по-прежнему проклиная начальство, ожидая когда у него в селе областная власть наведет порядок. Все зависит от самих людей.

Довідково: Кам’янська сільська рада

Адреса:  74830,  Херсонська обл., Каховський район, село Кам’янка, вул.Радянська, 35

Тел/ факс (05536) 94-5-36, (05536) 94-4-30

електронна пошта kamyanskarada@mail.ru

Сільський голова – Федай Алла Миколаївна, 08.09.1973р. н., тел. 94-5-36.

Секретар виконкому – Гриценко Анна Олександрівна, 27.04.1986, р.н., тел. 94-4-30.

Населені пункти Кам’янка, Сергіївка, Цукури, Червоне Поділля розташовані на території Кам’янської сільської ради, яка утворена в 1971 р., відстань до найближчої місцевої ради 20 км (Каховська районна рада).

Кам’янка — село, центр Кам’янської сільської ради. Розташована за 15 км на південному заході від районного центру й за 6 км від залізничної станції Каховка.  Село засноване в 1895 г. Поблизу Кам’янки, Червоного Поділля досліджені кургани з похованнями епохи міді-бронзи III-II тисячоліть до н.е., скіфів, а також кочівників XI-XIII ст. На території Кам’янки знаходилася центральна садиба насінницького радгоспу «Каховський», за було яким закріплено 12 975 га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 11 603 га орної землі, з них 5219 га — зрошуваної. Господарство спеціалізувалося на вирощуванні насіння зернових культур. Тваринництво — м’ясо-молочного напрямку.

Площа сільської ради – 7959,7 га, в т. ч.: земель державної власності 7910,6483 га земель приватної власності 49,0517 га.

Площа населених пунктів 353,0 га, в т.ч.: державної власності 341,306 га

Населення сільської ради станом на 01.07.2016 р. становить 2685 осіб, з них дітей дошкільного віку – 198, шкільного віку – 328, громадян пенсійного віку – 720 осіб, працездатне населення – 1056 осіб, виборців – 2018 осіб.

Перелік суб’єктів господарювання: ДПДГ «Каховське», ФГ «Труд», ФГ «Зоря Каховщини», ФГ «Пан Руслан».