Оголошено конкурс на здобуття Літературної премії А.П.Бахути

бахута

З метою популяризації творчої спадщини місцевого поета Анатолія Павловича Бахути, на підставі рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015  №1985 «Про затвердження Положення про літературну премію імені А.П. Бахути» в нашому місті другий рік поспіль оголошено конкурс на здобуття літературної премії імені А.П.Бахути.

Нагадаємо, що у 2015 році  лауреатами літературної премії імені А.П. Бахути стали: у номінації «Художня література – поезія» – Гунько Олександр Петрович, у номінації «Художня література – проза» – Трохимчук Світлана Євгенівна.

Премія передбачає нагородження переможця за кращий художній твір, що відзначається високою літературною майстерністю, яскравими мовними засобами, новизною та вирізняється оригінальністю форм та мотивів.

Премія присуджується щорічно у сумі 5 (п’ять) тисяч гривень (з урахуванням податків) за кожну з двох номінацій за рахунок коштів, передбачених для цього в міському бюджеті.

На здобуття премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи в літературних часописах, надруковані протягом останніх двох років, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення на здобуття премії. Твори надаються в електронному та паперовому вигляді (1 примірник).

Заявка на участь у конкурсі повинна включати: дату, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, адресу, контактний телефон, назву твору (творів), участь у інших фестивалях, конкурсах (перелічити). Чи друкувався раніше, де саме.

Твори на здобуття премії необхідно надсилати до 01 червня поточного року за адресою: Літературно-меморіальний музей А.П.Бахути, вул. Шевченка,7, м. Нова Каховка, (05549) 3-64-89; e-mail: muzeumbahuta@mail.ru. Контактна особа Лупашко Тетяна Володимирівна, директор літературно-меморіального музею А.Бахути, м.0506980469.

Організатор конкурсу відділ культури і туризму міської ради, т. 9 05 95.

Більш детальна інформація про Премію  розміщена на офіційному сайті міської ради (Рішення сесії від 09.04.2015 №1985 «Про затвердження Положення про літературну премію імені А.П. Бахути»)

Бажаємо успіху!

Заступник начальника відділу культури і туризму Н.С.Зарудна

ПОЛОЖЕННЯ
про літературну премію імені А.П. Бахути

Анатолій Бахута – самобутній український поет, журналіст, лауреат Міжнародної літературної премії імені О.Кручоних, який проживав у місті Нова Каховка, залишивши неоціненну творчу спадщину: понад чотири тисячі творів – ліричні та філософського складу вірші, поеми, байки, гуморески, афоризми, малюнки, лінгвістичні дослідження, футуристичні розвідки. В жанрі філософської лірики А.П.Бахута досяг вершини художньої досконалості, продовжуючи кращі традиції старшого покоління українських поетів. Саме в цьому жанрі поет виявив свій сильний, оригінальний талант.

 1. Літературна премія імені А.П. Бахути (далі – Премія) встановлюється для увічнення пам’яті про місцевого поета та присуджується літераторам за роботи, що відзначаються високим художнім рівнем у розкритті тем і образів, співзвучних настроям любові до рідного краю, виховання духовності і культури, національної свідомості, утвердження високих гуманістичних ідеалів, розбудови незалежної Української держави.
 2. Премія присуджується розпорядженням міського голови міста Нова Каховка за кращий художній твір, що відзначається високою літературною майстерністю, яскравими мовними засобами, новизною та вирізняється оригінальністю форм та мотивів.
 3. 3. Премія присуджується щорічно у сумі 5 (п’ять) тисяч гривень (з урахуванням податків) за кожну з двох номінацій за рахунок коштів, передбачених для цього в міському бюджеті.
 4. Засновником літературної премії ім. Анатолія Бахути (далі – премія) є Новокаховська міська рада, відділ культури і туризму Новокаховської міської ради, літературно-меморіальний музей А.П.Бахути. До числа співзасновників можуть входити й інші юридичні чи фізичні особи.
 5. Премія встановлюється у двох номінаціях:
 • художня література – поезія;
 • художня література – проза.
 1. На здобуття премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи в літературних часописах, надруковані протягом останніх двох років, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення на здобуття премії. Твори надаються в електронному та паперовому вигляді (1 примірник).
 2. Висувати твори на здобуття Премії мають право: громадські організації, заклади культури, творчі спілки, видавництва, вищі навчальні заклади та окремі автори.
 3. Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та навчальних закладів висування здійснюють їх керівні органи.
 4. На здобуття премії подаються:

– клопотання про присудження Премії;

– власне сам твір ( 1 примірник);

– рецензії, статті, відгуки про твір (твори) номінанта (ксерокопії).

 1. Премією нагороджується автор або група авторів цілісного художнього твору, які проживають на території Новокаховської міської ради. Премія присуджується авторові один раз у 5 років.
 2. Забеспечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття премії, їх конкурсний відбір та присудження премії здійснюється журі міської літературної премії імені А.П. Бахути (далі – журі), що є колегіальним органом.
 3. Персональний склад журі  затверджується міським головою. За поданням голови журі може проводитися ротація складу журі.
 4. Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Свої обов’язки члени журі виконують на громадських засадах.
 5. Твори на здобуття премії необхідно надсилати щороку до 01 червня поточного року за адресою: Літературно-меморіальний музей А.П.Бахути відділу культури і туризму міської ради, вул. Шевченка,7, м.Нова Каховка, (05549) 3-64-89; e-mail: muzeumbahuta@mail.ru. За рішенням журі термін надання творів може бути продовжено.
 6. Надіслані матеріали, що не відповідають положенню, не розглядаються.
 7. До 20 липня журі з урахуванням результатів обговорення творів проводить остаточне обговорення і голосування.
 8. Твір, який набрав більше половини голосів членів журі, визначається переможцем. Рішення журі разом з протоколом голосування подається міському голові для затвердження. До 01 серпня міський голова видає розпорядження про затвердження  рішення журі про присудження премії.
 9. Твори, розглянуті журі, залишаються для поповнення фондів Літературно-меморіального музею А.П.Бахути та бібліотек Новокаховської централізованої бібліотечної системи.
 10. 01 серпня у Літературно-меморіальному музеї А.П.Бахути на День пам’яті поета Анатолія Бахути оголошуються результати та відбувається вручення Премії.
 11. Переможці удостоюються звання «Лауреат літературної премії ім. А.П. Бахути» з врученням диплома, встановленого зразка, та грошової частини Премії.
 12. Матеріали про переможців та присудження премії друкуються в міській пресі та оголошуються по міському радіо.
 13. Грошова винагорода виплачується у гривнях  за рахунок коштів міського бюджету, передбаченого на фінансування галузі „Культура”.
 14. Диплом лауреата міської премії оформлюється таким чином: Ліворуч листа розміщено зображення портрета Анатолія Бахути та дати його життя. Праворуч: напис «ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА літературної премії імені А.П. Бахути».

В центрі розміщується: текст «номінація: «Художня література – поезія (проза)», прізвище переможця, ім’я та по батькові у родовому відмінку.

Диплом підписує міський голова.

Нижче праворуч зазначаються дата і номер розпорядження про присудження Премії. Нижче по центру –  вказується місто Нова Каховка та рік видачі Диплома.