Оновлення статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

З метою адаптації державного законодавства до європейських стандартів у 2019 році було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Протягом року з дня набуття чинності цим Законом, тобто, до 17 червня 2019 року, необхідно було внести відповідні зміни до статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Але на сьогоднішній день не всі товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю оновили власні статути. З 18 червня 2019 року Положення статутів зазначених товариств, що не відповідають Закону, є нечинними.

Статтею 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено перелік відомостей, які повинні обов’язково зазначатися у статуті товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, а саме:

– повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

– органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

– порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Водночас частиною шостою статті 11 Закону встановлено, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать Закону. Такими відомостями можуть бути положення, що стосуються, наприклад: порядку збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів,відчуження частки у статутному капіталі іншим учасникам товариства або третім особам; порядку реалізації переважного права учасників товариства,розподілу відчужуваної частки між іншими учасниками товариства,відмови від реалізації переважного права учасників товариства;виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства;проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників;надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв’язку з простроченням внесення вкладу; тощо.

Зміни до статуту товариства викладаються у новій редакції та підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноважених осіб на рішенні та статуті Товариства засвідчуються нотаріально.

Для державної реєстрації змін до статуту товариства подаються такі документи:

– заява (форма 2) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

– примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення товариства про затвердження нової редакції статуту у формі протоколу загальних зборів учасників або рішення єдиного учасника;

– нова редакція статуту товариства;

– документ про сплату адміністративного збору.

У разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, додатково подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження.

Також, у разі, якщо учасником Товариства є юридична особа,додатково подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника у прийнятті рішення.

Для уникнення непорозумінь у господарській діяльності рекомендуємо учасникам товариств привести власні установчі документи до вимог чинного законодавства.

Відділ реєстрації