Пайова учать у розвитку інфраструктури міста

Відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради нагадує, що з 1 січня 2020 року набрав чинності пункт 13 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132-IX (далі-Закон №132-IX), яким у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено статтю 40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту» та частину п’яту статті 30 «Технічні умови».

Пунктом 2 розділу II Закону №132-IX установлено, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання, а також установлено розміри та порядок перерахування до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (пайова участь) протягом 2020 року, перелік об’єктів, замовники яких не сплачують пайову участь.

Згідно норм Закону №132-IX протягом 2020 року пайова участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Новокаховської міської територіальної громади здійснюється на наступних підставах:

– звернення замовника до виконавчого комітету Новокаховської міської ради, поданого протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта, про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якого додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта (зведений кошторисний розрахунок);

– зареєстрованого відповідним органом ДАБК повідомлення (декларації) про початок виконання будівельних робі на зазначеному у зверненні об’єкті будівництва.

Розмір пайової участі становить:

– для нежитлових будівель та споруд – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

– для житлових будинків – 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла у Херсонській області.

Сплата пайової участі здійснюється на підставі договору, укладеного із замовником будівництва.

Станом на 28.10.2020 року укладено 50 договорів та до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету надійшло 1233,6649 тис.грн. Ці кошти спрямовуються виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нова Каховка (зокрема, на об’єкти соціальної сфери міста Нова Каховка).

Відділ капітального будівництва