Паспорт громадянина України з позначками інших держав

У зв’язку з неодноразовими зверненнями до відділу реєстрації Новокаховської міської ради громадян України, у яких в паспорті зроблено різноманітні записи державними органами інших держав, зокрема, дозволи на тимчасове проживання в іншій державі,штамп реєстрації місця проживання в іншій державі, відмітки про перетин кордону, звертаємо увагу:

– відповідно до пункту I Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2503-XII від 26.06.1992р. (зі змінами), паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт дійсний для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

– відповідно до пункту 6 зазначеного Положення про паспорт громадянина України, вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавчими актами України, забороняється.

Таким чином, паспорт, в який вносилися будь-які позначки, помітки, штампи інших держав є зіпсованим, недійсним та не може розглядатися державними органами на території України як документ для вчинення будь-яких правочинів. Такий паспорт підлягає обміну згідно Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012 № 320.