Педагоги обговорили ефективні прийоми виховання національної свідомості школярів

img_4134

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.

Таким чином ключовим напрямком роботи з учнями  стає національно-патріотичне виховання, яке є пріоритетним також і в ЗОШ №3 (директор І.Дубас). 24 жовтня 2016 року в загальноосвітньому закладі відбулося засідання педагогічної ради, яке підготували і провели у формі теоретично-практичного семінару заступники директора Г.Фірсова та І.Казанчук.

img_4117

Під час засідання педагоги акцентували увагу на меті національно-патріотичного виховання  -виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури. Використовуючи такі форми та методи роботи як «Асоціативний ряд», «Добери пару», «Дерево рішень», заступники директора обговорили з колегами питання формування патріотизму в учнів, шукали ефективні прийоми виховання національної свідомості в підростаючого покоління, розглянули активні форми та методи роботи з сім’ями у напрямку національно-патріотичного виховання.

На завершення педагогічної ради було прийнято такі рішення:

  1. Всім членам педагогічного колективу, дотримуючись вимог Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді та Методичних рекомендацій МОНУ з даного питання, використовувати активні прийоми розвитку національної свідомості і патріотизму  та на нараді при директорові у березні 2017 року звітувати про найефективніші прийоми розвитку національної свідомості на уроках предметних циклів.
  2. Класним керівникам 1-11 класів провести моніторинг рівня сформованості національної свідомості та звітувати про його результати на методичному об’єднанні класних керівників у квітні 2017 р.