Педагоги ЗОШ-7 втілюють ідеї В.О. Сухомлинського в практику модернізації сучасної школи

28 вересня 2018 року людство вшановувало пам′ять видатного педагога, вченого, письменника Василя Сухомлинського. До 100-річчя від Дня народження педагога в ЗОШ №7 (директор Л.В.Грішагіна)  були проведені інформаційно-просвітницькі заходи. Метою цієї роботи було ознайомлення учнів із життям та творчістю В. Сухомлинського, викликати зацікавленість до читання його творів, бажання наслідувати позитивні риси героїв прочитаних казок та оповідань.

Сьогодення вимагає від педагогів переосмислення багатьох освітніх цінностей.

Нова українська школа потребує нових підходів до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, відходу від авторитарної моделі спілкування, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня. У концепції «Нова українська школа» зазначено: «У центрі освітнього процесу мають бути не формули і правила, а дитина, яка у сприятливому навчальному середовищі, створеному педагогом на конкретному уроці і поза ним, розвиває свої риси – відвагу, наполегливість, працьовитість, стійкість, оптимізм, рефлексивне ставлення до помилок, толерантність тощо». Значна роль у цьому процесі належить учителю, адже школа й учителі повинні формувати особистість відповідно до вимог сучасності.

Тому знову і знову гортаємо книги В.О.Сухомлинського, щоб зрозуміти мудрість педагогічних порад Великого Педагога.

В рамках заходів в школі проведено години спілкування на тему: «Щира розмова» з використанням порад Василя Сухомлинського, інформаційні хвилинки «Штрихи з портрета» та цикл бесід з учнями «Все починається з добра», в ході яких діти ознайомились з літературною спадщиною видатного педагога, з його оповіданнями  та казками. Школярі  ще раз переконались, що такі поняття,  як милосердя, чуйність, доброта, співчуття, розуміння є дуже актуальними в будь – який час  і життєвонеобхідними для кожної людини.

Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й красивого, саме під таким девізом  пройшли педагогічні читання на тему «В. О.Сухомлинський і школа ХХІ століття». В ході читань педагоги розглянули шляхи формування та розвитку особистості дитини на основі збереження загальнолюдських цінностей та природних можливостей в нових умовах розвитку суспільства. Адже суть спадщини видатного українського педагога є зразком універсальної виховної концепції, яка не втрачає актуальності, бо спирається на гуманістичні загальнолюдські цінності і духовні традиції народу.

Василь Олександрович Сухомлинський – видатний педагог, спадщина якого є уроком Добра, Людяності, Милосердя. Такий урок залишається актуальним і сьогодні.