Пенсії по інвалідності. Порядок та умови призначення

ПФУмови призначення пенсії по інвалідності

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності

для інвалідів I групи та II групи (з 12.05.2016 по 31.12.2016)*:

– до досягнення 25 років включно — 1 рік;

– від 26 років до 28 років включно — 2 роки;

– від 29 років до 31 року включно — 3 роки;

– від 32 років до 34 років включно — 4 роки;

– від 35 років до 37 років включно — 5 років;

– від 38 років до 40 років включно — 6 років;

– від 41 року до 43 років включно — 7 років;

– від 44 років до 48 років включно — 8 років;

– від 49 років до 53 років включно — 9 років;

– від 54 років до 59 років включно — 10 років.

для інвалідів II (з 01.01.2017) та III груп:

– до 23 років включно — 1 рік;

– від 24 років до 26 років включно — 2 роки;

– від 27 років до 28 років включно — 3 роки;

– від 29 років до 31 року включно — 4 роки;

– від 32 років до 33 років включно — 5 років;

– від 34 років до 35 років включно — 6 років;

– від 36 років до 37 років включно — 7 років;

– від 38 років до 39 років включно — 8 років;

– від 40 років до 42 років включно — 9 років;

– від 43 років до 45 років включно — 10 років;

– від 46 років до 48 років включно — 11 років;

– від 49 років до 51 року включно — 12 років;

– від 52 років до 55 років включно — 13 років;

– від 56 років до 59 років включно — 14 років.

*ПРИМІТКА.  12 травня 2016 року набув чинності Закон України від 19.04.2016 №1110-VIII “Про внесення зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо необхідного страхового стажу для призначення пенсій інвалідам II групи”.

З урахуванням внесених змін у період з 12 травня по 31 грудня 2016 року особи, визнані інвалідами II групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією як для інвалідів І групи.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком;

інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком;

інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за віком.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується також період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – за схемою, передбаченою статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності

Відповідно до постанови Уряду від 26.03.2008 № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”, мінімальний розмір пенсії по інвалідності встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (з 01.05.2016 – 1130,00 грн) (незалежно від групи інвалідності).

Умови призначення  пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком

Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:

– інвалідність вперше встановлено у віці до 46 років необхідний стаж:

чоловікам — 25 років, жінкам — 20 років

– інвалідність вперше встановлено у віці до 48 років необхідний стаж:

чоловікам — 26 років, жінкам — 21 рік

– інвалідність вперше встановлено у віці до 50 років необхідний стаж:

чоловікам — 27 років, жінкам — 22 роки

– інвалідність вперше встановлено у віці до 53 років необхідний стаж:

чоловікам — 28 років, жінкам — 23 роки

– інвалідність вперше встановлено у віці до 56 років необхідний стаж:

чоловікам — 29 років, жінкам — 24 роки

– інвалідність вперше встановлено у віці до 59 років необхідний стаж:

чоловікам — 30 років, жінкам — 25 років.

Непрацюючі інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу – 35 років (чоловіки), 30 років (жінки).

Строки призначення

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо на день встановлення інвалідності особа не працює та має необхідний стаж.

Якщо особа звільнилася з роботи та набула необхідного страхового стажу після встановлення групи інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, за умови, що звернення  відбулося не пізніше трьох місяців з дня виникнення цього права.

Переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 зазначеного Закону для призначення пенсії, тобто за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком.

Документи, необхідні для призначення пенсії по інвалідності

До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах 1-4 пункту 2.1 та пункті 2.2 розділу ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Фонду від 25.11.2005 №22-1 (паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж, військовий квиток, документи про навчання).

За бажанням особи або якщо страховий стаж після 01.07.2000 становить  менше  60 місяців  надається довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року (за умови підтвердження довідки первинними документами).

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності, який визначається органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Виплата пенсії у разі зміни групи інвалідності

Пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. Якщо під час повторного огляду особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

Виплата пенсії у разі, якщострок повторного огляду медико-соціальної

експертизи інвалідом пропущено з поважних причин

Виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Виплата пенсії у разі, якщо  строк повторного огляду медико-соціальної

експертизи інвалідом пропущено без поважних причин

Виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Добровільна участь в системі загальнообов’язкового державного

соціального страхування – гарантія пенсійного забезпечення!

Діючим законодавством передбачена можливість збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, шляхом укладення договорів добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні мають:

– члени фермерського господарства, особистого селянського господарства;

– особи, які досягли 16-річного віку, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників єдиного внеску.

Для укладання договору про добровільну участь необхідно звернутися до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем вашого проживання.