ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: ЛЕГАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА — ЗАПОРУКА ГІДНОЇ ПЕНСІЇ

пенсионеріНа сьогодні наявність страхового стажу є основним критерієм при призначенні або перерахунку пенсії, отриманні інших соціальних виплат, гарантованих Конституцією України. Чинним законодавством України встановлено пряму залежність розміру пенсії від величини заробітної плати, з якої сплачені внески, і практично реалізується страховий принцип «пенсія залежно від сплачених внесків».
Недотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, ведення подвійної бухгалтерії та нелегальна зайнятість не лише негативно впливають на стан наповнення місцевого та пенсійного бюджетів, а також погіршують соціальний захист працівників. Все, що «ховається в кишені», на розмір пенсії ніколи не вплине.
Заробітна плата працівникам не має бути нижче за законодавчо встановлений розмір. Відповідно до “Кодексу законів про працю України”, мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», мінімальна заробітна плата в 2016 році складає:
– у місячному розмірі:
з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1600 грн;
– у погодинному розмірі:
з 1 травня – 8,69 грн, з 1 грудня – 9,59 грн.
Для того, щоб до страхового стажу було зараховано повний робочий місяць, розмір нарахованої заробітної плати повинен бути не нижчим за законодавчо встановлений розмір та повністю сплачені нараховані внески.
Шановні роботодавці, легалізація зайнятості населення та відмова від виплати зарплати «в конвертах» дозволить зняти соціальну напругу та надасть можливість громадянам отримати реальну соціальну підтримку.
Шановні працівники, для реалізації своїх трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього, вимагайте від роботодавця легального оформлення трудових відносин, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства.
Лише за умови легальної зайнятості, нарахування заробітної плати не менше за мінімальний розмір і щомісячній сплаті єдиного внеску, найманий працівник вважається застрахованою особою і має право на підтвердження страхового стажу, який дає право в майбутньому на призначення пенсії.

ПРО ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

За статею 32 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» №1058 особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, за наявності необхідного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією. Вимоги щодо тривалості страхового стажу дещо різняться і залежать від того, яку групу інвалідності встановлено особі органами МСЕК.
Пунктом 4-2 Прикінцевих положень Закону 1058 з 01.10.2011 було передбачено, що в період до 1 січня 2016 року особи, визнані інвалідами II групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим — дванадцятим частини першої статті 32 цього Закону (який вимагається для призначення пенсії по інвалідності інвалідам I групи — від одного до десяти років).
Починаючи з 01.01.2016 пенсії по інвалідності інвалідам II групи призначалися за наявності такої ж тривалості страхового стажу, яка вимагається для призначення пенсії інвалідам III групи (від одного до п`ятнадцяти років залежно від віку інваліда).
На жаль, були випадки, коли інвалід II групи не мав необхідної кількості страхового стажу і органами Пенсійного фонду йому було відмовлено у призначенні пенсії по інвалідності.
Законом №1110-VIII від 19.04.2016 подовжено право інвалідів II групи на вихід на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, який вимагається для призначення пенсії інвалідам I групи, від 1 до 10 років (у залежності від віку інваліда) до 1 січня 2017 року.
Тобто, якщо особі в період із січня 2016-го до 12 травня 2016 року було відмовлено в призначенні пенсії по інвалідності у зв`язку з тим, що бракувало страхового стажу, але якщо він має страховий стаж, необхідний для інвалідів I групи, то він має право звернутися в органи Пенсійного фонду із заявою та документами, необхідними для призначення пенсії по інвалідності.
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років.
Пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості в інваліда (будь-якої групи) страхового стажу, якщо:
– інвалідність настала внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції гідності), в особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
– інвалідність настала в період проходження строкової військової служби.