Підсумки: соціально-економічне становище Херсонщини у минулому році

Головне управління статистики в Херсонській області підготувало зведений звіт за 2017 рік.

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 грудня 2017р. становила 1047,6 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення  зменшилась на 8058 осіб.
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 5476 осіб, міграційного – на 2582 особи.
Порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяг природного скорочення у січні–листопаді 2017р. збільшився на 462 особи, або з 5,2 до 5,7 особи у розрахунку на 1000 населення. Кількість живонароджених в області упродовж січня–листопада 2017р. проти відповідного періоду 2016р. зменшилась на 667 осіб, а рівень народжуваності зменшився з 10,2 до 9,6 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення. Порівняно з січнем–листопадом 2016р. число померлих у січні–листопаді 2017р. зменшилось на 205 осіб, а рівень смертності знизився з 15,4 до 15,3 померлих.
У січні–грудні 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 232,2 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 85,6 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 772,6 грн.
Обсяг нарахованих коштів організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги з початку року становив 1404,2 млн.грн., перераховано бюджетних коштів майже 1287 млн.грн. (включаючи погашення заборгованості минулих періодів).
У січні–грудні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 48,6 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 136,8 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 2730,1 грн.
Отримали готівкові субсидії у січні–грудні 2017р. 49,5 тис. домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 131,6 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. становила 11,2 тис. осіб, із них жінки складали 50,7%, молодь у віці до 35 років – 32,2%, допомогу по  безробіттю  отримували 81,2%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2017р. становив 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості  – 2,1%, міських поселеннях – 1,5%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні  2017р., становила 7,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2079 грн., що в 1,5 раза нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Доходи населення

В У січні–листопаді 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 5720 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). У січні–листопаді п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року розмір заробітної плати збільшився на 45,3%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. становив 103,7%, відносно листопада 2016р. – 128,3%. За січень–листопад 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 123,8%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–листопад 2017р. збільшилась на 8,3%, або на 0,7 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2017р. становив 9,7 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня–грудня 2017р. обліковано 16760 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 41,3% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня–грудня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство 60 випадків, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 88, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 10.
Кількість випадків крадіжок становила 8608, шахрайств – 1014, грабежів – 467, розбоїв – 96, хабарництва – 85.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 22 особи, які скоїли злочин у складі 6 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів у січні–грудні 2017р. становила 13894 особи, із числа яких 5144 – жінки, 1339 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 119 – неповнолітні та 77 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 484 особи.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 237 осіб, із числа яких 16,5% було умисно вбито; 42,6% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 10,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–грудень 2017р. становив 19326,5 млн.грн, що на 10,1% більше рівня січня–грудня 2016р.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками у 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2016р. становив 98,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,2%, у господарствах населення – 96,5%.
Порівняно з 2016р. загальний валовий збір зерна (25370,5 тис.ц) в  усіх категоріях господарств збільшився на 12,1%. Врожай пшениці в усіх категоріях господарств у 2017р. становив 16456,3 тис.ц, або на 29,4% більше, ніж у 2016р., жита – 53,4 тис.ц (на 49,2% більше), ячменю – 4874,3 тис.ц (на 20,6% менше).
В усіх категоріях господарств урожай соняшнику на зерно скоротився порівняно з 2016р. на 19,2% (становив 4955,5 тис.ц).
Валовий збір ріпаку (1282,4 тис.ц) збільшився порівняно у 2016р. у 2,2 рази. Урожайність становила 25,2 ц з 1 га, що на 0,9 ц, або на 3,7% більше, ніж у 2016р.
У господарствах усіх категорій скоротився валовий збір картоплі проти 2016р. на 3,1% (склав 2710,3 тис.ц), овочів на 1,1% (становив 12645,5 тис.ц).
Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 14,5%, винограду – на 18,0% і становили, відповідно, 655,2 тис.ц та 401,6 тис.ц.
За попередніми розрахунками у 2017р. в усіх категоріях господарств обсяг реалізації на забій худоби та птиці (у живій масі) склав  65,3 тис.т, що на 3,1% менше, ніж торік,  обсяг виробленого молока – 293,4 тис.т  (на 0,9% менше) та  яєць  – 1023,1  млн. штук (на 0,6 % менше).
За розрахунками, на 1 січня 2018р. кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 102,0 тис. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у тому числі корів – 67,0тис. голів (на 2,2%). Кількість  свиней становила 130,4 тис. голів (на 17,2% менше), овець та кіз – 44,9 тис. голів (на 6,7% менше), птиці свійської – 6597,9 тис. голів (на 13,8% менше).

Промисловість

У грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. промислове виробництво зменшилось на 4,1%, а порівняно з груднем 2016р. – на 1,2%. За підсумками 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,0%.
У переробній промисловості у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. випуск продукції зменшився на 6,3%, а порівняно з груднем 2016р. – на 0,2%. За підсумками 2017р. обсяг виробництва збільшився на 1,0%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за 2017р. порівняно з 2016р. випуск продукції зменшився на 4,6%, у т.ч. у виробництві готових кормів для тварин – у 3,4 раза, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 19,1%, напоїв – на 17,0%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 13,5%, молочних продуктів – на 8,0%. Водночас, збільшився випуск у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 21,4%, інших харчових продуктів – на 6,0%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 2,9%, у виробництві олії та тваринних жирів – на 1,2%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній    діяльності     обсяги    виробництва    продукції    збільшилися
на 9,3%.
У машинобудуванні порівняно з 2016р. випуск продукції збільшився на 1,9%.
За січень–листопад 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23716,7 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 17114,3 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (45,9%) і з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (26,5%).

Будівництво

У  2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 970,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно з 2016р. становив 129,5%.

Транспорт

У 2017р. підприємствами транспорту перевезено 8837,1 тис.т вантажів, що на 3,8% більше, ніж у 2016р. Вантажооборот збільшився на 2,4% і становив 5373 млн.ткм. Збільшення вантажообороту відбулося на водному транспорті (на 8,2%), залізничному (на 1,9%) та автомобільному (на 2,8%). Пасажирським транспортом перевезено 78570,5 тис. пасажирів, що на 7,4% менше, ніж у 2016р. Пасажирооборот зменшився на 15,2% і становив 2026,3 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 20,8%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень–листопад 2017р.  становив  267,9 млн.дол., імпорту – 184,2 млн.дол., і проти  січня–листопада  2016р. експорт збільшився на 18,5%, імпорт – на 20,8%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 83,6 млн.дол. (у січні–листопаді 2016р. – 73,4 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 114 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у грудні 2017р. по області становив 100,9%, по Україні – 101,0%, з початку року – 114,4% (по Україні – 113,7%).
За січень–грудень 2017р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 19,0%. Найбільше (на 43,5%) подорожчали свинина та овочі. На 35,8–16,3% зросли в ціні яловичина, фрукти, м’ясо птиці, сметана,  молоко, сир і м’який сир (творог), кисломолочна продукція, рис, яйця, хліб, масло. Крім того, на 12,2–0,4% стали дорожчими борошно пшеничне, макаронні вироби, безалкогольні напої, олія соняшникова, риба та продукти з риби. Водночас з цим, крупи гречані подешевшали на 28,7%, цукор – на 8,4%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби стали більше коштувати на 18,6% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на 36,6%) та алкогольні напої (на 8,2%).
Вартість одягу і взуття знизилась на 2,2%, зокрема, одяг подешевшав на 2,9%, взуття ­– на 1,7%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,9% за рахунок збільшення вартості електроенергії (на 28,1%), каналізації (на 17,9%), холодної води (на 11,9%), послуг з утримання будинків та прибудинкових територій (на 11,4%), скрапленого газу для побутових потреб (на 10,3%), гарячої води, опалення (на 1,3%).
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 10,4% за рахунок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 18,4%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 9,5%).
Зростання цін (тарифів) у транспортний сфері на 21,3% було спричинено збільшенням вартості транспортних послуг (на 40,9%), палива та мастил (на 21,2%) та транспортних засобів (на 7,4%).
На 16,8–1,3% зросли в ціні послуги ресторанів та готелів, послуги закладів освіти, послуги відпочинку і культури, послуги зв’язку, різні товари та послуги, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.