Про порядок взяття на облік учасників АТО для санаторно-курортного лікування

ATO_posvidc

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням», для одержання путiвки особи повиннi перебувати на облiку в органах соцiального захисту населення за зареєстрованим мiсцем проживання, а такi, що переселилися з тимчасово окупованої територiї чи районiв проведення антитерористичної операцiї, — за фактичним мiсцем проживання вiдповiдно до довiдки про взяття на облiк особи, яка перемiщується з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї.

Для взяття на облiк особа чи її законний представник подає заяву, медичну довiдку лiкувальної установи за формою № 070/о, копiю посвiдчення учасника бойових дiй або iнвалiда вiйни та документ, що пiдтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення.

Пiд час подання копiй посвiдчень особи надають їх оригiнали для огляду.

У разi коли особа має право на забезпечення путiвкою за кiлькома законами, їй надається право вибору в забезпеченнi путiвкою за одним iз них.

Органи соцiального захисту населення забезпечують осiб безоплатними путiвками до санаторно-курортних закладiв згiдно з медичними рекомендацiями в порядку черговостi в мiру надходження путiвок:

1) учасникiв бойових дiй — щороку строком на 18–21 день;
2) iнвалiдiв вiйни — позачергово щороку строком на 18–21 день;
3) iнвалiдiв iз захворюваннями нервової системи (з наслiдками травм i захворюваннями хребта та спинного мозку) — вiдповiдно до медичних рекомендацiй, з них:

I та II груп — до санаторiїв спiнального профiлю з лiкуванням строком на 35 днiв;
III групи — до санаторiїв неврологiчного профiлю з лiкуванням строком на 18–21 день.

За детальною інформацією звертатись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Леніна,18, каб. № 18, тел. 5-16-65.

 Начальник управління О. М. Стоянчук