Про використання статусу неприбутковості

податковаНовокаховська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області повідомляє, що відповідно до розділу ІІІ п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є ті (далі – неприбуткова організація), хто одночасно відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

– внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Отже, відповідно до п.35 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” ПКУ неприбуткові організації внесені до реєстру неприбуткових установ (організацій), що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, зобов’язані до 1 січня 2017 року привести установчі документи у відповідність до норм Кодексу та у цей строк подати копії документів до контролюючого органу.

Ті, хто не привів свої установчі документи у відповідність із нормами п.133.4 ст.133 ПКУ, після 1 січня 2017 року будуть виключені контролюючим органом з реєстру неприбуткових установ та організацій.